KAТAЛОГ МОНОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА

Овај каталог садржи цијели фонд монографских публикација (преко 3700 публикација) са свим доступним подацима: аутор или ауторима, наслов, поднаслов, издавач, издање, мјесто и година издања, топографска сигнатура, датум пријема и оквирна незванична процјена вриједности публикације, статус коришћења (дупликати – за позајмицу, уникати – у читаоници) и напомене.

 KATAЛОГ СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА

Овај каталог садржи цијели фонд серијских публикација (преко 1900 публикација) са свим доступним подацима: наслов, поднаслов, издавач, издање, мјесто и година издања, топографска сигнатура, датум пријема, веб странице и/или линкове, статус коришћења (дупликати-за позајмицу, уникати-у читаоници) и напомене.

Ови каталози садрже цијелокупни фонд одбрањених академских радова на нашем факултету, као и мањи дио поклоњених радова са других сродних факултета (спорта и физичког васпитања) из регије. Садрже информације: аутор, наслов, поднаслов, датум одбране и ментор.

 КАТАЛОГ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 КАТАЛОГ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 КАТАЛОГ ДИПЛОМСКИХ РАДОВА

Факултет физичког васпитања и спорта има редовно и богато издаваштво.

Истичу се :

Библиотека активно учествује у:

1. Савјетовању уредника, уређивачких и других одбора оба часописа,
2. Савјетовању аутора, истраживача и студената
3. Изради УДК
4. Изради ДОИ депосита
5. Прибављању Цобисс записа
6. Прибављању ЦИП-а и ИСБН-а, ИССН-а (принт, е-, ЦД-РоМ)
7. Сарадњи са цитатним и другим базама
8. Међубиблиотечка размјена публикација са универзитетима, билиотекама, компанијама и другим правним или физичким лицима
9. Пријем и достава обавезних примјерака (ауторских књига, часописа, магистарских теза, докторских дисертација и других публикација) одговарајућим институцијама у и ван земље
10. Прибављању литературе и сличних извора за ауторе/истраживаче и студенте

У наставку се налази каталог ауторских издања чији је издавач Факултет физичког васпитања и спорта (подаци депоновани и преузети са НУБ РС )

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство