Издаваштво (каталог ауторских издања - издавач Факултет)

Факултет физичког васпитања и спорта има редовно и богато издаваштво.

Истичу се :

Библиотека активно учествује у:

1. Савјетовању уредника, уређивачких и других одбора оба часописа,
2. Савјетовању аутора, истраживача и студената
3. Изради УДК
4. Изради ДОИ депосита
5. Прибављању Цобисс записа
6. Прибављању ЦИП-а и ИСБН-а, ИССН-а (принт, е-, ЦД-РоМ)
7. Сарадњи са цитатним и другим базама
8. Међубиблиотечка размјена публикација са универзитетима, билиотекама, компанијама и другим правним или физичким лицима
9. Пријем и достава обавезних примјерака (ауторских књига, часописа, магистарских теза, докторских дисертација и других публикација) одговарајућим институцијама у и ван земље
10. Прибављању литературе и сличних извора за ауторе/истраживаче и студенте

У наставку се налази каталог ауторских издања чији је издавач Факултет физичког васпитања и спорта (подаци депоновани и преузети са НУБ РС )

'Спортска гимнастика : техника и методички поступци учења' BIJELIĆ, Snežana V.
    Sportska gimnastika : tehnika i metodički postupci učenja / Snežana V. Bijelić, Kamenka Živčić Marković, Tomislav Krističević.
- Banja Luka : Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, 2018 (Banja Luka : Grafid). - 242 str. : ilustr. ; 23 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 241-242.
ISBN 978-99938-38-46-3
796.41.012(075.8)
COBISS.RS-ID 7435032
БИЈЕЛИЋ, Снежана В.
Ритмичка гимнастика / Снежана В. Бијелић, Лепа М. Радисављевић. - 1. изд.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта ; Београд :
Факултет спорта и физичког васпитања, 2011 (Бања Лука : Графид). - 106 стр. : илустр. ; 24cm Тираж 500 .
- О ауторима: стр. 105-106. - Библиографија: стр. 103-104.
ISBN 978-99938-38-21-0 UDK 796.412 COBISS.RS-ID 2413592
БИЈЕЛИЋ , Снежана В .
Плесови / Снежана В. Бијелић . -1.изд.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2006.
(Бања Лука :Атлантик ББ). - 152 стр. : фотогр., табеле;25 цм.
Тираж 1.000. - Библиографија : 149-152.
ISBN 99938-38-07-1 UDK 793.3:796(075.8)
БОШЊАК, Горан
Атлетика : методика обучавања / Горан Бошњак, Горана Тешановић, Владимир Јаковљевић ; [фотографије Горана Тешановић, Ненад Јанковић, Игор Божић]. - 1. изд.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2015 (Прњавор : Петрограф). - 147 стр. : илустр. ; 30 цм
Тираж 300. - Библиографија: стр. 144-147.
ISBN 978-99938-38-36-4 UDK 796.42.015.1(075.8) COBISS.RS-ID 4709144
ВЕЈНОВИЋ, Душко
Социологија спорта / Душко Вејновић.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2006 (Бања Лука : Арт принт). - 247 стр. ; 23 цм
Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 244-247.
ISBN 99938-38-08-X UDK 796.01:316(075.8) COBISS.RS-ID 159512
ВОЈВОДИЋ, Миленко
Метријске карактеристике тестова за процјену антропомоторичких способности средњошколаца / Миленко Војводић.
- Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта, 2015 (Бања Лука : Графид). - 124 стр. : илустр. ; 23 cm
Тираж 100. - Рјечник страних појмова: стр. 119-120. - Библиографија: стр. 121-124.
ISBN 978-99938-38-37-1 UDK 572.512.087:796.01]:001.8(075.8) COBISS.RS-ID 4845592
ВУКОВИЋ, Симо
Пливање / Симо Вуковић, Миломир Тривун ; [илустрације Миломир Тривун]. - Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2002 (Бања Лука : Графид). - 215 стр. : цртежи ; 24 цм
Тираж 300. - Библиографија: стр. 207-210.
ISBN 99938-38-00-4 UDK 797.2(075.8) COBISS.RS-ID 190294279
ВУКОВИЋ, Симо
Пливање / Симо Вуковић ; [илустрације Веси Вуковић].
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2006 (Бања Лука : Графид). - 138 стр. : илустр. ; 23 цм
Тираж 200. - Библиографија: стр. 135-136.
ISBN 99938-38-06-3 UDK 797.2(075.8) COBISS.RS-ID 229912
Кошарка : напад на одбрану ''човек на човека'' ВУЧКОВИЋ, Игор
Кошарка : напад на одбрану ''човек на човека'' / Игор Вучковић, Александар Кукрић.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2019 (Лакташи : Графомарк). - 199 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 100. - Библиографија: стр. 197-199.
ISBN 978-99938-38-49-4 UDK 796.323.2(075.8) COBISS.RS-ID 7938328
ВУЧКОВИЋ, Игор
Кошарка у настави физичког васпитања / Игор Вучковић, Раденко Добраш.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2011 (Бања Лука : НИГД ДНН). - 155 стр. : илустр. у бојама ; 29 цм
Тираж 150. - Биографије аутора са сликом: стр. 155. - Библиогарфија: стр. 151-154.
ISBN 978-99938-38-18-0 UDK 371.3::796.323.2(075.8) (076) COBISS.RS-ID 2142232
Граховац, Горан
Пливање : технике-тренинг-стратегије / Горан Граховац, Бојан Гузина. - Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2016 (Бања Лука : Графопапир). -145 стр.; 24цм
Тираж 300. - Библиографија: стр. 139 - 145.
ISBN 978-99938-41-8 UDK 797.212.012 COBISS.RS-ID 5963800
Grahovac

Граховац, Горан
Базичне моторичке способности / Горан Граховац, Милинко Дабовић, Владимир Јаковљевић, Горан Бошњак & Горана Тешановић. - Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци,
Факултет физичког васпитања и спорта, 2020. (Бања Лука : Макопринт). 404 стр.: илустр.; 30cm.
Тираж 100. - Библиографија : стр. 393-404.
ISBN 978-99938-38-52-4 UDK 796.4.012(075.8) i 797.2.012(075.8) COBISS.RS-ID 8627480

ГОРАНОВИЋ, Слободан
Фудбал : техника и тактика / Слободан Горановић, Топлица Стојановић, Жељко Секулић. - Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта, 2016 ([с.л. : с.н.]). - 205 стр. : илустр. ; 25 цм
Тираж 200. - О ауторима: стр. 205 . - Библиографија: стр. 201.
ISBN 978-99938-38-42-5 UDK 796.332.012.47/.6(075.8) COBISS.RS-ID 6104856
ГОРАНОВИЋ, Слободан
Техника у рукомету / Слободан горановић, Синиша Каришик, Зоран Валдевит. - Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2013 (Прњавор : ПетроГраф). - 165стр.: илустр.; 24цм
Тираж 200. - У ЦИП-у год. изд. 2012. -Библиографија стр. 164-165
ISBN 978-99938-38-27-2 UDK 796.322(075.8) COBISS.RS-ID 3416344
ГОРАНОВИЋ, Слободан
Утицај техничко-тактичких грешака на пласман екипа на свјетском првенству у рукомету / Слободан Горановић.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2006 (Теслић : Чоки графика). - 288 стр. : граф. прикази, табеле ; 29 цм. - (Монографија ; књ. 1)
Тираж 200. - Биљешка о аутору на кор. - Библиографија: стр. 265-272.
ISBN 99938-827-1-2 UDK 796.322.05/.07 COBISS.RS-ID 122904
ГОРАНОВИЋ, Слободан
Голман у рукомету / Слободан Горановић, Синиша Каришик.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2012 (Прњавор : Петрограф). - 250 стр. : илустр. ; 29 цм
Тираж 200. - Библиографија: стр. 249.
ISBN 978-99938-38-24-1 UDK 796.322.052.24(075.8) (076) COBISS.RS-ID 3170072
ГОРАНОВИЋ, Слободан
Голман и одбрана гола у рукомету / Слободан Горановић.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2012 (Прњавор : Петрограф). - 351 стр. : илустр. ; 27 цм
Тираж 200. - Библиографија: стр. 347-348.
ISBN 978-99938-38-25-8 UDK796.322.052.24(075.8) (076) COBISS.RS-ID 3393048
ГОРАНОВИЋ, Слободан Ј.
Основе фудбала : теорија и методика / Слободан Ј. Горановић, Далибор Фулурија.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2011 (Теслић : Копи центар). - 209 стр. : илустр. ; 29 цм
Тираж 200. - Библиографија: стр. 206-209.
ISBN 978-99938-38-19-7 UDK 796.332.012.47/.6(075.8) COBISS.RS-ID 2202648
ГОРАНОВИЋ, Слободан
Рукомет : практукум са дневником рада / Слободан Горановић.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2003 (Теслић : Чоки графика). - 226 стр. : илустр. ; 29 цм
Тираж 200. - Библиографија: стр. 225.
ISBN 99938-38-02-0 UDK 796.322(075.8) (076) COBISS.RS-ID 119940876
ДРАГОСАВЉЕВИЋ, Предраг
Спортска рекреација / Предраг Драгосављевић, Проко Драгосављевић.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2006 (Бања Лука : Графид). - 173 стр. : илустр. ; 23 цм
Тираж 300. - Библиографија: стр. 170-173.
ISBN 99938-38-09-8 UDK 796.035(075.8) COBISS.RS-ID 187672
  ДРАГОСАВЉЕВИЋ, Предраг
Школска спортска борилишта / Предраг Драгосављевић, Горан Бошњак, Горана Тешановић.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2013 (Бања Лука : Службени гласник Републике Српске). - 162 стр. : илустр. ; 30 цм
Тираж 500. - Биљешке о ауторима: стр. [164]. - Библиографија: стр. 158-162.
ISBN 978-99938-38-33-3 UDK 796.02:373.3/.5(075.8) COBISS.RS-ID 4007448
ДРАГОСАВЉЕВИЋ, Предраг
Спортска рекреација : методика вјежбања / Предраг Драгосављевић, Проко Драгосављевић, Горана Тешановић ; [фотографије Саша Јовановић].
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2013 (Бања Лука : Службени гласник Републике Српске). - 134 стр. : илустр. ; 30 цм
Тираж 500. - Биљешке о ауторима на задњем кор. листу. - Библиографија: стр. 127-130. - Индекс појмова: стр. 131-134.
ISBN 978-99938-38-32-6 UDK 796.035(075.8) COBISS.RS-ID 3917592
ЗЕЉКОВИЋ, Марко
Карате / Марко Зељковић.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2012 (Бања Лука : Макопринт). - 243 стр. : илустр. ; 26 цм
Тираж 500. - Библиографија: стр. 240-243.
ISBN 978-99938-38-22-7 UDK 796.853.26(075.8) COBISS.RS-ID 2589976
ЗЕЉКОВИЋ, Марко
Биомеханика у фудбалу / Марко Зељковић, Слободан Горановић, Драган Зељковић.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2012 (Бања Лука : Мако принт). - 299 стр. : илустр. ; 25 цм
Тираж 500. - Библиографија: стр. 283-294.
ISBN 978-99938-38-28-9 UDK 796.332:612.766(075.8) COBISS.RS-ID 3424024
ЗРНИЋ, Радомир
Rekreacija osoba treće dobi / Radomir Zrnić.
- Banja Luka : Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, 2017.(Banja Luka : Grafopapir). - 263 str. : ilustr. ; 25 cm
Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 247-263.
ISBN 978-99938-38-43-2 (broš.) UDK796.035-053.9(075.8) COBISS.RS-ID 6327576
ПЕРИЋ, Душан
Антропомоторика : законитости развоја моторичких способности човека / Душан Перић, Борко Петровић.
- Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта, 2015. - 276 стр. : илустр. ; 25 цм
Тираж 300. - Библиографија: стр. 265-276.
ISBN 978-99938-38-39-5 UDK796.012.1:612.766(075.8) COBISS.RS-ID 5047320
СТОЈАНОВИЋ, Топлица
Планинарење и логоровање / Топлица Стојановић, Звездан Савић, Владимир Милетић.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2013 (Ниш : Свен).
- 161 стр. : илустр. ; 25 цм Тираж 200. - Биљешка о ауторима: стр. 161. - Библиографија: стр. 157-158.
ISBN 978-99938-38-31-9 UDK 796.5(075.8) COBISS.RS-ID 3602456
СТОЈАНОВИЋ, Топлица
Одбојка / Топлица Стојановић, Радомир Костић, Горан Нешић.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2005 (Бања Лука : Графид). - 1.изд. - 479 стр. : илустр. ; 24 цм
Тираж 500. - Аутори: стр. 478. - Објашњење појмова: стр. 477. - Библиографија: стр. 472-476.
ISBN 99938-38-05-5 UDK 796.325(075.8) COBISS.RS-ID11800
СТОЈАНОВИЋ, Топлица
Ефикасност такмичарске активности одбојкашица и одбојкаша на врхунским такмичењима / Топлица Стојановић, Горан Нешић, Тамара Каралић.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2010 (Бања Лука : Графопапир). - 174 стр. : илустр. ; 24 цм
Тираж 200. - Аутори: стр. 173. - Прилози: стр. 147-169. - Библиографија: стр. 139-146.
ISBN 978-99938-38-15-9 UDK 796.325.093 COBISS.RS-ID 1803288
СТОЈАНОВИЋ, Топлица
Одбојка : теорија и методика / Топлица Стојановић, Радомир Костић, Горан Нешић.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2011 (Ниш : Свен). - 263 стр. : илустр. ; 23 цм
Тираж 150. - Аутори: стр. 263. - Библиографија: стр. 257-261.
ISBN 978-99938-38-17-3 UDK 796.325.015(075.8) COBISS.RS-ID 1886744
СТОЈАНОВИЋ, Топлица
Теорија и методика спортског тренинга : уџбеник / Топлица Стојановић, Проко Драгосављевић, Радомир Костић. - 2. допуњено и прерађено изд.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2009 (Бања Лука : Графид). - 339 стр. : илустр. ; 23 цм
Тираж 150. - Белешке о ауторима: стр. 339. - Библиографија: стр. 335-338.
ISBN 978-99938-38-12-8 UDK 796.015.1(075.8) COBISS.RS-ID 1259800
СТОЈАНОВИЋ, Топлица
Одбојка техника и тактика /Топлица Стојановић, Радомир Костић, Горан Нешић.
- Бања Лука : Каспер, 2010 (Бања Лука : Каспер). -201 стр. : илустр. ; 24 цм
Тираж 200. - Аутори: стр. 301. -Објашњење појмова: стр. 199 - Библиографија: стр. 195-198.
ISBN 978-99955-80-00-1 UDK 796.325.(075.8) COBISS.RS-ID 1829144
Englesko- srpski košarkaški rječnik = English – Serbian Basketball Dictionary. A-M СИМОВИЋ, Слободан
Englesko-srpski košarkaški rječnik = English-Serbian Basketball Dictionary. A-M / Slobodan Simović,
Dalibor Kesić. - Bratislava : Fédération Internationale D'Éducation Physique Europe - History of Physical Education and Sport Section ;
Banja Luka : Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet, 2019 (Banja Luka : Grafid). - 548 str. : ilustr. ; 24 cm. Tiraž 200
.
ISBN 978-99955-58-54-3 (Filološki fakultet) UDK 796.323.2(038)=111=163.41 COBISS.RS-ID 7991832
Englesko- srpski košarkaški rječnik = English – Serbian Basketball Dictionary. N-Z СИМОВИЋ, Слободан
Englesko-srpski košarkaški rječnik = English-Serbian Basketball Dictionary. N-Z / Slobodan Simović,
Dalibor Kesić. - Bratislava : Fédération Internationale D'Éducation Physique Europe - History of Physical Education and Sport Section ;
Banja Luka : Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet, 2019 (Banja Luka : Grafid). - 547 str. : ilustr. ; 24 cm. Tiraž 200

ISBN 978-99955-58-56-7 (Filološki fakultet) UDK 796.323.2(038)=111=163.41 COBISS.RS-ID 8182040
  СИМОВИЋ, Слободан
Основе менаџмента са менаџментом у спорту / Слободан Симовић, Гордана Илић.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2014 (Бања Лука : Графид). - 354 стр. : илустр. ; 30 цм
Тираж 1.000. - Библиографија: стр. 353-354.
ISBN 978-99938-38-34-0 UDK005:796(075.8) COBISS.RS-ID 4304408
СИМОВИЋ, Слободан С.
Кошарка на просторима бивше Југославије до маја 1945. године / Слободан С. Симовић и Петар Д. Павловић. - Текстуални подаци.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2013 (Бања Лука : Графид). - XИИ, 253 стр. : илустр.
Он-лине. - Тираж 1.000. - О ауторима: стр. 253. - Библиографија: стр. 245-252. - Регистри.
ISBN 978-99938-38-30-2 UDK 796.323.2(497.1)(091) COBISS.RS-ID 3521048
СТЕФАНОВИЋ, Ђорђе
Атлетика : филозофско научне основе и примена у пракси / Ђорђе Стефановић, Горан Бошњак.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2011 (Бања Лука : Графид). - 319 стр. : илустр. ; 30 цм
Тираж 500. - Биљешке о ауторима на задњем кор. листу. - Библиографија уз свако поглавље.
ISBN 978-99938-38-16-6 UDK 796.42.01 COBISS.RS-ID 1839128
МИЈАНОВИЋ, Михајло
Методологија антропологије спорта / Михајло Мијановић, Миленко Војводић.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2008 (Бања Лука : Графид). - 250 стр. : илустр. ; 23 цм
Тираж 500. - Библиографија: стр. 247-250.
ISBN 978-99938-38-10-4 UDK 796.012:001.891.5(075.8) COBISS.RS-ID 892440
КАРАЛИЋ, Тамара
Moдeлнe кaрaктeристикe oдбojкaшицa прeмa критeриjуму игрaчких пoзициja / Taмaрa Кaрaлић, Aлeксaндрa Вуjмилoвић.
- Бaњa Лукa : Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт физичкoг вaспитaњa и спoртa, 2018 (Бaњa Лукa : Грaфид). - 196 стр. : илустр. ; 25 цм
.
- Tирaж 100. - Биoгрaфиja aутoрa: стр. 192-195.
- Нaпoмeнe и библиoгрaфскe рeфeрeнцe уз тeкст. - Библиoгрaфиja: стр. 169-187
.
ISBN 978-99938-38-47-0 UDK 796.325.012.1.055.2 COBISS.RS-ID 7509784
КАРАЛИЋ, ТАМАРА
Одбојка : Технички елементи игре / Тамара Каралић
- Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта, , 2015 ( Бања Лука : Графид ). - 239 стр.: илустр-; 24цм
Тираж 200. -Библиографија: стр. 222-225.
ISBN 978-99938-38-40-1 UDK 796.325(075.8) COBISS.RS-ID 5413656
КРИВОКУЋА, Зденка
Анатомија човјека / Зденка Кривокућа, Татјана Бућма, Горан Спасојевић.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2009 (Бања Лука : Графид). - 357 стр. : илустр. ; 23 цм
ISBN 978-99938-38-11-1 UDK 611.1/.8(075.8) COBISS.RS-ID 934936
КУКРИЋ, Александар
Нервно-мишићна адаптација на тренинг силе и снаге / Александар Кукрић, Борко Петровић.
- Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта, 2018 (Бања Лука:Мако принт). -192 стр.:илустр.;25цм
- Тираж 300. – Библиографија уз поглавља
ISBN 978-99938-38-48-7 UDK 796.012 COBISS.RS-ID 7575576
ЉУБОЈЕВИЋ, Адриана, 1979-
Групни фитнес програми / Адриана Љубојевић, Лејла Шебић.
– Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2017 (Бања Лука : Графопапир). - 211 стр. : илустр. ; 25 цм Тираж 300. – О ауторима: цтр. 211. – Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 201-209.
ISBN 978-99938-38-44-9 UDK 796.1.015.132(075.8) COBISS.RS-ID 6598168
ЉУБОЈЕВИЋ, Адриана
Тренажни модели у спортском плесу / Адриана Љубојевић, Снежана В. Бијелић.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2014 (Бања Лука). - 165 str. : илустр. ; 24 cm
Тираж 500. - О ауторима: стр. 163 - 167.
ISBN 978-99938-38-35-7 UDK 793:796(=821.163.41) UDK 796 COBISS.RS-ID 4589080
ТРИВУН, Миломир
Пливање / Миломир Тривун, Симо Вуковић ; илустрације Миломир Тривун. - 3. допуњено издање.
- Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2013. (Пале : М Десигн). -245.стр. : илустр. ; 24 цм.
Тираж 300. - Стр. 1-3: Рецензије / Петар Павловић, Бранислав Јевтић. - Библиографија : стр. 240-244.
ISBN 978-99938-38-29-6 UDK 797.2(075.8) UDK 797.2(091)(075.8) COBISS.RS-ID 3461656

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство