Каталози академских радова

Ови каталози садрже цијелокупни фонд одбрањених академских радова на нашем факултету, као и мањи дио поклоњених радова са других сродних факултета (спорта и физичког васпитања) из регије. Садрже информације: аутор, наслов, поднаслов, датум одбране и ментор.

 КАТАЛОГ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 КАТАЛОГ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 КАТАЛОГ ДИПЛОМСКИХ РАДОВА

Није дозвољено изношење, умножавање, копирање радова или дијелова истих, без писмене сагласности аутора и/или деканата!

 

 

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство