Каталози академских радова

Ови каталози садрже цијелокупни фонд одбрањених академских радова на нашем факултету, као и мањи дио поклоњених радова са других сродних факултета (спорта и физичког васпитања) из регије. Садрже информације: аутор, наслов, поднаслов, датум одбране и ментор.

 КАТАЛОГ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 КАТАЛОГ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 КАТАЛОГ ДИПЛОМСКИХ РАДОВА

Није дозвољено изношење, умножавање, копирање радова или дијелова истих, без писмене сагласности аутора и/или деканата!