Каталози библиотеке

 KAТAЛОГ МОНОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА

Овај каталог садржи цијели фонд монографских публикација (преко 3700 публикација) са свим доступним подацима: аутор или ауторима, наслов, поднаслов, издавач, издање, мјесто и година издања, топографска сигнатура, датум пријема и оквирна незванична процјена вриједности публикације, статус коришћења (дупликати – за позајмицу, уникати – у читаоници) и напомене.

 KATAЛОГ СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА

Овај каталог садржи цијели фонд серијских публикација (преко 1900 публикација) са свим доступним подацима: наслов, поднаслов, издавач, издање, мјесто и година издања, топографска сигнатура, датум пријема, веб странице и/или линкове, статус коришћења (дупликати-за позајмицу, уникати-у читаоници) и напомене.

 

Дио референтног фонда монографских и серијских публикацијаКонтакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство