Каталози библиотеке

 KAТAЛОГ МОНОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА

Овај каталог садржи цијели фонд монографских публикација (преко 3700 публикација) са свим доступним подацима: аутор или ауторима, наслов, поднаслов, издавач, издање, мјесто и година издања, топографска сигнатура, датум пријема и оквирна незванична процјена вриједности публикације, статус коришћења (дупликати – за позајмицу, уникати – у читаоници) и напомене.

 KATAЛОГ СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА

Овај каталог садржи цијели фонд серијских публикација (преко 1900 публикација) са свим доступним подацима: наслов, поднаслов, издавач, издање, мјесто и година издања, топографска сигнатура, датум пријема, веб странице и/или линкове, статус коришћења (дупликати-за позајмицу, уникати-у читаоници) и напомене.

 

Дио референтног фонда монографских и серијских публикација