bosnjak_edited_edited.jpg

DR GORAN BOŠNJAK

redovni profesor

Uža naučna oblast - Sportske i rehabilitacione nauke

Katedra za trenažnu tehnologiju u sportu

Katedra za individualne sportove

e-pošta: goran.bosnjak@ffvs.unibl.org

UNIBL profil

Google Scholar