Избори у звање

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисеертације - кандидат Ненад Рађевић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - кандидат Горана Тешановић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - кандидат Радомир Зрнић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - кандидат Горан Бошњак

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - кандидат Душко Лепир

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - кандидат Горан Пашић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - кандидат Горана Тешановић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о урађеном завршном раду (магистарском раду) на другом циклусу студија - кандидат Марко Зец

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о прегледу и оцјени урађене магистарске тезе - кандидат Дражен Драгосављевић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о урађеном мастер раду - кандидат Сањнин Бркић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисеертације - кандидат Ненад Рађевић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - кандидат Жељко Вукић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - кандидат др Тамара Каралић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - кандидат мр Жељко Михаљчић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о оцјени магистарског рада - кандидат Дражен Драгосављевић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - кандидат доц. др Горан Граховац

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - кандидат доц. др Бојан Гузина

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о оцјени урађене докторске тезе - кандидат мр Душко Лепир

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о оцјени урађене докторске тезе - кандидат мр Жељко Вукић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о оцјени урађене докторске дисертације – кандидат Мр Горан Пашић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе - кандидат мр Жељко Вукић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - кандидат доц. др Борко Петровић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - кандидат Доц. др Миленко Војводић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - кандидати 1. Доц. др Слободан Симовић, 2. Доц др Свјетлана Душанић-Гачић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - пријављени кандидати: 1. Саша Марковић, магистар 2. Ранко Рађевић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - Др. Жељко Секулић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - Немања Злојутро, магистар

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника - др. Адриана Љубојевић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање - кандидат Марко Зељковић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије за избор у звање наставника и сарадника за кандидата Проф. др Предраг Драгосављевић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о оцјени урађене докторске дисертације кандидат мр Екрем Хађић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о оцјени урађене докторске дисертације кандидат мр Жељко Ковачевић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање кандидат Мр. сци Игор Божић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање кандидат Проф. др Сњежана В. Бијелић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о оцјени урађене докторске тезе за кандидата мр Жељка Секулића

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије са допуном о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о урађеном магистарском раду кандидат Игор Божић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту на предмет кошарка

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија - кандидат Мр. Николина Гердијан

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - Мр Екрем Хађић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање - Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање - Одбојка

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање - Спортови на води

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - доц.др Михајло Мијановић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - Екрем Хаџић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - Мр. Кристине Пантелић Бабић

 ИЗВЈЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање - др Александар Кукрић

 ИЗВЈЕШТАЈ Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање Кинезиологија у спорту на предмете Спортска Гимнастика 1 и Спортска Гимнастика 2

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство