Катедре


Катедра за индивидуалне спортове
Шеф катедре: проф. др Адриана Љубојевић

Катедра за тренажну технологију
Шеф катедре: проф. др Горан Бошњак

Катедра спортова на води и у води
Шеф катедре: доц. др Горан Граховац

Катедра за колективне спортове
Шеф катедре: проф. др Игор Вучковић

Катедра за теорију и методологију у спорту
Шеф катедре: проф. др Петар Павловић

Катедра за кинезиолошку рекреацију
Шеф катедре: проф. др Предраг Драгосављевић

Катедра за методику у спорту и физичком васпитању
Шеф катедре: проф. др Раденко Добраш

Катедра за кинезитерапија и корективно вјежбање
Шеф катедре: проф. др Славица Јандрић

Катедра за менаџмет у спорту
Шеф катедре: проф. др Слободан Симовић

Катедра за базичне моторичке активности
Шеф катедре: проф. др Снежана Бијелић

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство