Правилник о поступку добијања сагалсности за истраживање и раду комисије за оцјену етичности истраживања на Факултету физичког васпитања и спорта

На основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеже Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, на петој редовној сједници одржаној 19.02.2020. године, донијело је

Правилник о поступку добијања сагалсности за истраживање и раду комисије за оцјену етичности истраживања на Факултету физичког васпитања и спортаПравилник о поступку добијања сагалсности за истраживање и раду комисије за оцјену етичности истраживања на Факултету физичког васпитања и спорта

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство