О факултету


Факултет физичког васпитања и спорта настао је издвајањем Одсјека за физичку културу из Филозофског факултета 2001. године, када је и уписана прва генерација студената.
Студијски програм Општи - наставнички почео је са радом 2009. године, а студијски програм Спорт 2010. године.
Студијски програм Спорт има четири департмана:

 • спортски тренери
 • менаџери у спорту
 • кондициони тренери
 • тренери спортске рекреације

Други циклус на студијском програму Спорт започео је 2012. године, а на студијском програму Општи - наставнички 2014. године.
Студијски програм Општи - наставнички је организован према тростепеном моделу (4+1+3) студија, а студијски програм Спорт према тростепеном моделу (3+2+3) студија.

Студијски програми првог циклуса:

 1. Општи наставнички
  Руководилац студијског програма: др Тамара Каралић, доцент.
 2. Спорт
  Руководилац студијског програма: др Владимир Јаковљевић, доцент.

Студијски програми другог циклуса студија:

 1. Општи - наставнички

 2. Спорт


Контакт информације


 • Универзитетски град
  Булевар војводе Петра Бојовића 1А
  78000 Бања Лука

 • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

 • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

 • +387 (0)51 312-607 секретар

 • +387 (0)51 312-281 рачуноводство