КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У АКАДЕМСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Први уписни рок: (1) пријављивање кандидата почиње 18.06.2018. а завршава 29.06.2018. године (пријем докумената се врши сваки радни дан); (2 На Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита одржаће се 02.07.2018. и 03.07.2018. године ; (3) објављивање резултата конкурса је 04.07.2018. године до 14,00 часова, а коначне ранг листе до 09.07.2018.године; (4) упис примљених кандидата почиње 10.07.2018. године, а завршава се 13.07.2018. године.

 

Други уписни рок организоваће факултети/академије који у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима: (1) пријављивање кандидата почиње 27.08.2018. а завршава 05.09.2018. године; (2) ; На Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита одржаће се 07.09.2018. и 08.09.2018. године ; 3)Објављивање резултата конкурса је 13.09.2018. године до 16,00 часова, а коначне ранг листе до 17.09.2018. Године. Упис примљених кандидата почиње 18.09.2018, а завршава се 20.09.2018. године

I циклус
Рб Организациона јединица Контакт информације Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма Буџет

Суфинан-

сирање

Само-

финансирање

Страни држављани Ванредни Укупно по ст. програму Укупно

1

Факултет физичког васпитања и спорта

78000 Бања Лука

Булева војводе Петра Бојовића 1 А

Тел: 051/312-280

Општи наставнички дипломирани професор физичког васпитања- 240 ЕЦТС 5 35 0 2 2 44 88
Спорт

дипломирани тренер изабраног спорта –

180 ЕЦТС

дипломирани кондициони тренер –

180 ЕЦТС

дипломирани тренер спортске рекрације - 180 ЕЦТС

дипломирани менаџер у спорту –

180 ЕЦТС

5 35 0 2 2 44

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство