II циклус студија

По завршетку првог циклуса студија могуће је наставити школовање на нашем Факултету на другом циклусу, мастер студију.
Факултет физичког васпитања и спорта на другом циклусу студија нуди Вам два студијска програма:

Општи наставнички- по завршетку сиче се звање:

 • мастер физичког васпитања 300 ЕЦТС

Студиј траје једну годину.

Спорт - по завршетку сиче се звање:

 • мастер спорта 300 ЕЦТС
 • мастер спортског менаџмента 300 ЕЦТС
 • мастер спортске рекреације 300 ЕЦТС
 • мастер кинезитерапије 300 ЕЦТС

Студиј траје двије године.

II циклус
Рб Организациона јединица Контакт информације Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма Буџет

Суфинан-

сирање

Само-

финансирање

Страни држављани Ванредни Укупно по ст. програму Укупно

1

Факултет физичког васпитања и спорта

78000 Бања Лука

Булева војводе Петра Бојовића 1 А

Тел: 051/312-280

Општи наставнички мастер физичког васпитања 300 ЕЦТС 2 10 0 2 2 16

32

Спорт

мастер спорта 300 ЕЦТС

мастер спортског менаџмента 300 ЕЦТС

мастер спортске рекреације 300 ЕЦТС

мастер кинезитерапије 300 ЕЦТС

2 10 0 2 2 16

Контакт информације


 • Универзитетски град
  Булевар војводе Петра Бојовића 1А
  78000 Бања Лука

 • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

 • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

 • +387 (0)51 312-607 секретар

 • +387 (0)51 312-281 рачуноводство