Дана26.12.2018.године са почетком у13,00часова на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци,

...

Проф.др. Бијелић В. Снежана, др. Живчић Каменка & др. Крстичевић Томислав су објавили своју нову публикацију у

...

Дана 27.11.2018. године са почетком у 12, 00 сати на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, кандидат Немања Кокановић,

...

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство