У oквиру прoгрaмa Eрaсмус+ (кључнa aктивнoст 1-Moбилнoст студeнaтa и oсoбљa), Унивeрзитeт Aлexaндру Иoaн Цусa из Jaшиja (Румуниja) je oтвoриo

...

Доц.др. Кукрић Александар и проф.др. Петровић Боркосу објавили своју нову публикацију у облику монографије под насловом

...

Др. Тамара Каралићи мр. Александра Вујмиловић су објавиле своју нову публикацију у облику монографије под насловом :

...

ЕУ инфо центар организује догађај за Ерасмус+ студенте који се вратили с размјене као и за будуће студенте који тек планирају аплицирати у оквиру европске

...

Одсјек спорта - Распоред предавања за школску 2018/2019 годину
СПОРТ 1. ГОДИНА
СПОРТ 2. ГОДИНА - Промјена

...

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство