Slobodan Goranović

redovni profesor

Uža naučna oblast: Kineziologija u sportu

Katedra za kolektivne sportove

Slobodan Goranović

redovni profesor

Uža naučna oblast: Kineziologija u sportu

Katedra za kolektivne sportove

KRATKA BIOGRAFIJA

ISTRAŽIVAČKA OBLAST

PUBLIKACIJE

Lokacija

 

Univerzitetski grad

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

Telefon

+387 51 312 280 dekanat

+387 51 312 611 centrala

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 2020