Grahovac_edited.jpg

DR GORAN GRAHOVAC

vanredni profesor

Uža naučna oblast - Sportske i rehabilitacione nauke 

Katedra za individualne sportove  

e-pošta: goran.grahovac@ffvs.unibl.org

UNIBL profil