Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta ima redovno i bogato izdavaštvo.

Ističu se :

   

    - Časopis "Sportlogia" koji je godinama prvi ili u vrhu prvih naučno-stručnih časopisa Republike Srpske
    - Časopis "Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije " koji se objavljuje jednom godišnje i to prilikom održavanja godišnjeg Kongresa.

Biblioteka aktivno učestvuje u:

1. Savjetovanju urednika, uređivačkih i drugih odbora oba časopisa,
2. Savjetovanju autora, istraživača i studenata
3. Izradi UDK
4. Izradi DOI deposita
5. Pribavljanju Cobiss zapisa
6. Pribavljanju CIP-a i ISBN-a, ISSN-a (print, e-, CD-RoM)
7. Saradnji sa citatnim i drugim bazama
8. Međubibliotečka razmjena publikacija sa univerzitetima, biliotekama, kompanijama i drugim pravnim ili fizičkim licima
9. Prijem i dostava obaveznih primjeraka (autorskih knjiga, časopisa, magistarskih teza, doktorskih disertacija i drugih publikacija) odgovarajućim institucijama u i van zemlje
10. Pribavljanju literature i sličnih izvora za autore/istraživače i studente

U nastavku se nalazi katalog autorskih izdanja čiji je izdavač Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (podaci deponovani i preuzeti sa NUB RS )

Lokacija

 

Univerzitetski grad

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

Telefon

+387 51 312 280 dekanat

+387 51 312 611 centrala

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 2020