Ovi katalozi sadrže cijelokupni fond odbranjenih akademskih radova na našem fakultetu, kao i manji dio poklonjenih radova sa drugih srodnih fakulteta (sporta i fizičkog vaspitanja) iz regije. Sadrže informacije: autor, naslov, podnaslov, datum odbrane i mentor.

Lokacija

 

Univerzitetski grad

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

Telefon

+387 51 312 280 dekanat

+387 51 312 611 centrala

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 2020