Расписан је конкурс за  упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија  у академској 2018/2019. години на јавним високошколским установама у Републици Српској.

Пријављивање кандидата на свим организационим јединицима Универзитета у Бањој Луци, почиње 18. јуна 2018. а завршава 29. јуна 2018. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Полагање пријемног испита обавиће се 2. јула 2018. са почетком у 9,00 часова.

Објављивање резултата конкурса је 4. јула 2018. године до 14,00 часова, а коначне ранг листе до 9. јула 2018. године. Упис примљених кандидата почиње 10. јула 2018. године, а завршава се 13. јула.

На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита траје од 2. до 6. јула од 9,00 часова. Објављивање резултата конкурса је 6. јула 2018. године до 16,00 часова, а коначне ранг листе до 10. јула. Упис примљених кандидата почиње 11. јула, а завршава се 13. јула.

На Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита одржаће се 2. и 3. јула са почетком у 9,00 часова. 

На Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита одржаће се 2. и 3. јула са почетком у 7,00 часова. 

Други уписни рок првог, другог и трећег  циклуса студија организоваће факултети/академије  који  у првом року не упишу планирани број студената. 

Пријављивање кандидата за други уписни рок почиње 27. августа 2018. а завршава 5. септембра  2018. године.

Полагање пријемног испита је 7. септембра 2018. године са почетком у 9,00 часова на свим факултетима/академијама. Објављивање резултата конкурса је до 10. септембра до 14,00 часова, а коначне ранг листе до 14. септембра ове године.

Упис примљених кандидата почиње 17. септембра и траје до 19. септембра.

На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита траје од 7. до 13. сепрембра,  са почетком у 9,00 часова. Објављивање резултата конкурса је 13. септембра 2018. године до 16,00 часова, а коначне ранг листе до 17. септембра. Упис примљених кандидата почиње 18. и траје до 20. септембра.

На Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита одржаће се 7. и 8. септембра са почетком у 9,00 часова.

На Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита одржаће се 7. септембра 2018. године са почетком у 7,00 часова.

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ, НА ЈАВНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Кaтeдрa зa рeкрeaциjу Фaкултeтa физичкoг вaспитaњa и спoртa  je тoкoм мaja мjeсeцa прoвoдилa пилoт прojeкaт пoд нaзивoм "Фитнeс у шкoли" с циљeм aфирмaциje групнoг фитнeс вjeжбaњa уз музику у увoднoм-припрeмнoм диjeлу чaсa физичкoг вaспитaњa. Пилoт прojeкaт je рeaлизoвaн у шeстим , сeдмим, oсмим и дeвeтим рaзрeдимa O.Ш. "Ивo Aндрић" и O.Ш. "Joвaн Joвaнoвић Змaj из Бaњaлукe" уз пoмoћ студeнaтa Стojaнe Бoжић, Aњe Jунгић, Aлeксaндрe Кeцмaн, Вeснe Maцaнoвић, Mилoшa Кoвaчeвићa, Вукoлић Кaтaринe и Лeлe Ристић, тe прoфeсoрa Дoц др Никoлинe Гeрдиjaн и Дoц. др Вукић Жeљкa. Прojeктoм je кooрдинисaлa Прoф. др Aдриaнa Љубojeвић.

Факултет физичког васпитања и спорта

Рекреација особа треће доби

Локација: Факултет физичког васпитања и спорта

Програм: Групно вјежбање за особе треће доби

Инструктор: Проф. др Радомир Зрнић

Термини: понедјељак и четвртак од 16-17 и од 17-18 часова

Контакт: 065 54 24 74 / 051 312 280

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство