WEB портал за запослене

Портал обједињује функционалности потребне за обављање административних и радних обавеза и пружа неопходне информације запосленима.

Ово, између осталог, обухвата и:

 • Пријава техничкој подршци;
 • Преглед испитних рокова и испита;
 • Преглед и преузимање списка студената пријављених за полагање испита (и преузимање записника са испита);
 • Преглед дежурстава на испитима и унос порука за дежурне и студенте;
 • Унос оцјена и података о активностима студената (преко html формулара или датотеке);
 • Пренос овлашћења за унос оцјена и активности;
 • Преглед архивираних оцјена;
 • Преглед ангажовања по предметима;
 • Преглед наставних група, предавача и броја часова по предметима;
 • Распоред часова (за корисника, по профилима, салама, наставницима, студентима, предметима);
 • Претрагу и преглед података о студентима;
 • Генерисање спискова студената по различитим критеријумима;
 • Унос података о објављеним научним радовима;
 • Преглед детаљних података о пројектима за руководиоце пројеката и Управу Универзитета;
 • Преглед кадровских и финансијских података за Управу Универзитета;
 • Преузимање извјештаја, преглед резултата анкета и преглед ангажовања запослених за Управу Универзитета;
 • Могућност преузимања докумената и административних образаца;
 • Преглед матичних податка и промјена лозинке;
 • Разна обавјештења за запослене.

 Упутство за коришћење WEB портала за запослене

Контакт информације


 • Универзитетски град
  Булевар војводе Петра Бојовића 1А
  78000 Бања Лука

 • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

 • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

 • +387 (0)51 312-607 секретар

 • +387 (0)51 312-281 рачуноводство