WEB портал за студенте

Веб портал за студенте омогућава студентима приступ Факултетском информационом систему (ФИС). Главна намјена портала је пребацивање у Интернет окружење свих административних послова које студент иначе обавља преко шалтера у Студентској служби.

Портал обједињује функционалности потребне за обављање наставних и административних обавеза на основним, мастер и докторским студијама, и пружа неопходне информације студентима, што обухвата:

 • Преглед испита студента
 • Преглед предстојећих испитних рокова и испита
 • Пријава и преглед пријављених испита
 • Пријава на списак и преглед спискова (лабораторијске вјежбе, колоквијуми, екскурзије)
 • Преглед урађених обавеза
 • Преглед уписа
 • Избор изборних предмета
 • Избор профила
 • Преглед оцјена, неположених испита и ECTS бодова
 • Преглед података о дипломском раду
 • Распоред часова (за корисника, по профилима, салама, професорима, студентима, предметима)
 • Студентска анкета о професорима
 • Преглед матичних података и промјена лозинке
 • Могућност преузимања фајлова
 • Разна обавјештења за студенте - за све студенте, за групу студената или појединачно

Портал се ослања на Факултетски информациони систем, као централизован систем за евиденцију података о роковима, испитима, оцјенама и сл.

Сва комуникација између студента и сервера обавља се преко HTTPS (HTTP Secure) протокола чиме се постиже криптовање података и онемогућава прислушкивања и пресретања осјетљивих информација. Цјелокупан систем је конципиран имајући на уму сигурност података, и за четири године рада није постојао ниједан сигурносни проблем.

 Упутство за коришћење WEB портала за студенте

Контакт информације


 • Универзитетски град
  Булевар војводе Петра Бојовића 1А
  78000 Бања Лука

 • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

 • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

 • +387 (0)51 312-607 секретар

 • +387 (0)51 312-281 рачуноводство