И Н Т Е Р Н И К О Н К У Р С за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2017/2018. години

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 30/60), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској  2017/2018. години и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1055/17 од 04.05.2017. године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину трећег циклуса студија у академској 2017/2018. години на јавним универзитетима,  р  а  с  п  и  с  у  ј  е     с  е

И Н Т Е Р Н И  К О Н К У Р С
за упис студената у прву годину другог циклуса студија
у академској 2017/2018. години на Факултет  физичког васпитања и спорта

 

1. УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ – Други циклус студија

ФАКУЛТЕТ Контакт информације Студијски програм: II циклус
Б С СД В УК.
ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА

78000 Бања Лука,

Булевар војводе Петра Бојовића 1А

Тел: 051/312 611

Општи наставнички

 Спорт

     0

14 4 9 59
      2 15 5 10

 

 

2.   КОНКУРСНИ РОКОВИ – Други циклус

 (1) пријављивање кандидата почиње 25.10.2017. а завршава 02.11.2017. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);                                                            

(2) полагање пријемног испита обавиће се 03.11.2017. са почетком у 10,00 часова;

(3) објављивање резултата конкурса је 06.11.2017. године до 14,00 часова;

 (4) упис примљених кандидата обавиће се 07.11.2017. године.

 

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство