Проф. др Игор Вучковић

НАШ ПРОФЕСОР ИГОР ВУЧКОВИЋ СА КОЛЕГАМА
ИЗ СРБИЈЕ ОБЈАВИО ЈЕ НАУЧНИ ЧЛАНАК У
ПРЕСТИЖНОМ ЧАСОПИСУ _European Physical Education
Review __(ЛИНК: _http://journals.sagepub.com/toc/epea/current). __

_ИДЕЈА ЗА ОВАЈ ЧЛАНАК НАСТАЛА ЈЕ ИЗ
РАНИЈЕ ОБЈАВЉЕНОГ ЧЛАНКА НА ТЕМУ
''ЕФЕКТА РЕЛАТИВНЕ СТАРОСТИ'' КОЈИ ЈЕ
ПРОФЕСОР ВУЧКОВИЋ У ТИМУ СА КОЛЕГАМА СА
НАШЕГ ФАКУЛТЕТА, ПРОФЕСОРИМА  КУКРИЋЕМ,
ПЕТРОВИЋЕМ И ДОБРАШОМ ОБЈАВИО У
ЧАСОПИСУ ''ФИЗИЧКА КУЛТУРА'' (ЛИНК:
_http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-3828/2013/0350-38281302113V.pdf).

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство