Приступно предавање – кандидат др Даворин Окиљевић

Обавјештење

На основу члана 24. Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, организује се приступно предавање за кандидата др Даворина Окиљевића који се пријавио на Конкурс за избор наставника под тачком 10. који је објављен 08.11.2017 у часопису Глас Српски.

Приступно предавање ће се одржати 11.01.2018. године у 12 часова на Факултету физичког васпитања и спорта у Бањој Луци пред Комисијом за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања.

Приступно предавање – кандидат др Даворин Окиљевић

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство