Mагистарски рад - кандидат Симо Цвјетоновић

Дана, 04.09.2018. године


О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е


Mагистарски рад на другом циклусу студија кандидата Симе Цвјетиновића под називом ,,Утицај атлетике као ваннаставне активности на антропомоторички развој ученика и Извјештај Комисије о оцјени магистарског рада налазе у Библиотеци Факултетa.Увид у поменути магистарски рад и извјештај, може се извршити у периоду од 04.09. до 04.10.2018. године, у времену од 8,00 до 16,00 часова.


СЕКРЕТАР

Јована Цвијић, дипл.правник

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство