• IMG_0040.jpg
 • atletika.jpg
 • sportovi_sa_loptom.jpg
 • fakultet2.jpg
 • Final_test.jpg
 • pr.jpg
 • IMG_0025.jpg

Dr. Tamara Karalić i mr. Aleksandra Vujmilović, autorsko izdanje : Modelne karakteristike odbojkašica prema kriterijumu igračkih pozicija (2018)

Др. Тамара Каралић и мр. Александра Вујмиловић су објавиле своју нову публикацију у облику монографије под насловом : Моделне карактеристике одбојкашица према критеријуму играчких позиција

Издавач је: Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта (година издања, 2018).

Moдeлнe кaрaктeристикe oдбojкaшицa прeмa критeриjуму игрaчких пoзициja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикација је доступна у:

а/ библиотеци факултета и

б/ аутора (канц.20, И спрат)

Одлуком број 11/3.269-10.1/18 дана 22.02.2018. године Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци одобрило је штампање рукописа.
Рукопис штампан и објављен као монографија.

Новости

 
 

Општи наставнички одсјек

... омогућава стицање знања и вјештина за професора физичког васпитања и спорта, за планирање, извођење и вредновање наставе у основним и средњим школама, као и осопособљавање студената за примјену иновација и савремене обазовне технологије у настави физичког васпитања.

Одсјек спорта

... обезбјеђује едукацију стручњака који ће имати савремена знања да се суоче са изазовима спорта у XXI стољећу. Научите како професионално управљати спортским активностима и клубовима, радом на тренажној технологији и спортском рекреацијом заснованом на најсавременијим спортским знањима и искуствима.

Студије другог циклуса

... имају за циљ формирање компетентног и самосталног стручњака, у складу са савременим трендовима у образовању у свијету, уз уважавање захтјева у вези са процесима на којима се савремено школовање заснива. Студенти упознају са интердисциплинарношћу струке и успјешно повезују знања различитих образовних подручја.

 
 

Електронски сервиси за студенте и запослене

Студије првог и другог циклуса Факултета за физичко васпитање и спорт
омогућавају Вам стицање научних стручних и практичних знања
из области физичке културе.

Контакт информације


 • Универзитетски град
  Булевар војводе Петра Бојовића 1А
  78000 Бања Лука

 • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

 • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

 • +387 (0)51 312-607 секретар

 • +387 (0)51 312-281 рачуноводство