Dr. Tamara Karalić i mr. Aleksandra Vujmilović, autorsko izdanje : Modelne karakteristike odbojkašica prema kriterijumu igračkih pozicija (2018)

Др. Тамара Каралић и мр. Александра Вујмиловић су објавиле своју нову публикацију у облику монографије под насловом : Моделне карактеристике одбојкашица према критеријуму играчких позиција

Издавач је: Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта (година издања, 2018).

Moдeлнe кaрaктeристикe oдбojкaшицa прeмa критeриjуму игрaчких пoзициja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикација је доступна у:

а/ библиотеци факултета и

б/ аутора (канц.20, И спрат)

Одлуком број 11/3.269-10.1/18 дана 22.02.2018. године Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци одобрило је штампање рукописа.
Рукопис штампан и објављен као монографија.

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство