• pr.jpg
 • IMG_0040.jpg
 • sportovi_sa_loptom.jpg
 • Final_test.jpg
 • fakultet2.jpg
 • atletika.jpg
 • IMG_0025.jpg

Доц.др. Кукрић Александар и проф.др. Петровић Борко, ауторско издање из 2018.г., ''Нервно – мишићна адаптација на тренинг силе и снаге''

Доц.др. Кукрић Александар и проф.др. Петровић Борко су објавили своју нову публикацију у облику монографије под насловом
''Нервно – мишићна адаптација на тренинг силе и снаге''.

Издавач је: Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта (година издања, 2018).
Рецензенти су: проф.др. Саша Јаковљевић и проф.др. Игор Вучковић.

Ова монографија се бави:

Биомеханичким основама развоја мишићне снаге, нервно-мишићном адаптацијом на тренинг силе и снаге, теоријским основама силе и снаге, теоријским основама плиометријског тренинга и теоријским основама комплескног тренинга.

Публикација је доступна:

- код аутора и
- у библиотеци факултета


Нервно – мишићна адаптација на тренинг силе и снаге

Новости

 
 

Општи наставнички одсјек

... омогућава стицање знања и вјештина за професора физичког васпитања и спорта, за планирање, извођење и вредновање наставе у основним и средњим школама, као и осопособљавање студената за примјену иновација и савремене обазовне технологије у настави физичког васпитања.

Одсјек спорта

... обезбјеђује едукацију стручњака који ће имати савремена знања да се суоче са изазовима спорта у XXI стољећу. Научите како професионално управљати спортским активностима и клубовима, радом на тренажној технологији и спортском рекреацијом заснованом на најсавременијим спортским знањима и искуствима.

Студије другог циклуса

... имају за циљ формирање компетентног и самосталног стручњака, у складу са савременим трендовима у образовању у свијету, уз уважавање захтјева у вези са процесима на којима се савремено школовање заснива. Студенти упознају са интердисциплинарношћу струке и успјешно повезују знања различитих образовних подручја.

 
 

Електронски сервиси за студенте и запослене

Студије првог и другог циклуса Факултета за физичко васпитање и спорт
омогућавају Вам стицање научних стручних и практичних знања
из области физичке културе.

Контакт информације


 • Универзитетски град
  Булевар војводе Петра Бојовића 1А
  78000 Бања Лука

 • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

 • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

 • +387 (0)51 312-607 секретар

 • +387 (0)51 312-281 рачуноводство