Доц.др. Кукрић Александар и проф.др. Петровић Борко, ауторско издање из 2018.г., ''Нервно – мишићна адаптација на тренинг силе и снаге''

Доц.др. Кукрић Александар и проф.др. Петровић Борко су објавили своју нову публикацију у облику монографије под насловом
''Нервно – мишићна адаптација на тренинг силе и снаге''.

Издавач је: Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта (година издања, 2018).
Рецензенти су: проф.др. Саша Јаковљевић и проф.др. Игор Вучковић.

Ова монографија се бави:

Биомеханичким основама развоја мишићне снаге, нервно-мишићном адаптацијом на тренинг силе и снаге, теоријским основама силе и снаге, теоријским основама плиометријског тренинга и теоријским основама комплескног тренинга.

Публикација је доступна:

- код аутора и
- у библиотеци факултета


Нервно – мишићна адаптација на тренинг силе и снаге

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство