• pr.jpg
 • IMG_0025.jpg
 • Final_test.jpg
 • sportovi_sa_loptom.jpg
 • IMG_0040.jpg
 • atletika.jpg
 • fakultet2.jpg

Проф.др. Бијелић В. Снежана, др. Живчић Каменка & др. Крстичевић Томислав, ауторско издање из 2018. г., - ''Спортска гимнастика : техника и методички поступци учења''

Проф.др. Бијелић В. Снежана, др. Живчић Каменка & др. Крстичевић Томислав су објавили своју нову публикацију у облику универзитетске наставне литературе, под насловом : ''Спортска гимнастика : техника и методички поступци учења''.

Издавач је: Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта.

Ова публикација се бави: ''теоријским приступом спортској гимнастици, историјским развојем гимнастике као тјелесне активности и као спорта, структуром Гумнастичке интернационалне федерације , значајом гимнастике за развој дјеце и омладине, основним и помоћним справама које се користе у такмичењу и школском програму...'' (дио из Ријеч аутора).

Публикација је доступна:

 •            код аутора и
 • у библиотеци факулета

  Проф.др. Бијелић В. Снежана, др. Живчић Каменка & др. Крстичевић Томислав, ауторско издање из 2018. г., - ''Спортска гимнастика : техника и методички поступци учења''

Новости

 
 

Општи наставнички одсјек

... омогућава стицање знања и вјештина за професора физичког васпитања и спорта, за планирање, извођење и вредновање наставе у основним и средњим школама, као и осопособљавање студената за примјену иновација и савремене обазовне технологије у настави физичког васпитања.

Одсјек спорта

... обезбјеђује едукацију стручњака који ће имати савремена знања да се суоче са изазовима спорта у XXI стољећу. Научите како професионално управљати спортским активностима и клубовима, радом на тренажној технологији и спортском рекреацијом заснованом на најсавременијим спортским знањима и искуствима.

Студије другог циклуса

... имају за циљ формирање компетентног и самосталног стручњака, у складу са савременим трендовима у образовању у свијету, уз уважавање захтјева у вези са процесима на којима се савремено школовање заснива. Студенти упознају са интердисциплинарношћу струке и успјешно повезују знања различитих образовних подручја.

 
 

Електронски сервиси за студенте и запослене

Студије првог и другог циклуса Факултета за физичко васпитање и спорт
омогућавају Вам стицање научних стручних и практичних знања
из области физичке културе.

Контакт информације


 • Универзитетски град
  Булевар војводе Петра Бојовића 1А
  78000 Бања Лука

 • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

 • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

 • +387 (0)51 312-607 секретар

 • +387 (0)51 312-281 рачуноводство