Проф.др. Бијелић В. Снежана, др. Живчић Каменка & др. Крстичевић Томислав, ауторско издање из 2018. г., - ''Спортска гимнастика : техника и методички поступци учења''

Проф.др. Бијелић В. Снежана, др. Живчић Каменка & др. Крстичевић Томислав су објавили своју нову публикацију у облику универзитетске наставне литературе, под насловом : ''Спортска гимнастика : техника и методички поступци учења''.

Издавач је: Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта.

Ова публикација се бави: ''теоријским приступом спортској гимнастици, историјским развојем гимнастике као тјелесне активности и као спорта, структуром Гумнастичке интернационалне федерације , значајом гимнастике за развој дјеце и омладине, основним и помоћним справама које се користе у такмичењу и школском програму...'' (дио из Ријеч аутора).

Публикација је доступна:

 •            код аутора и
 • у библиотеци факулета

  Проф.др. Бијелић В. Снежана, др. Живчић Каменка & др. Крстичевић Томислав, ауторско издање из 2018. г., - ''Спортска гимнастика : техника и методички поступци учења''

Контакт информације


 • Универзитетски град
  Булевар војводе Петра Бојовића 1А
  78000 Бања Лука

 • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

 • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

 • +387 (0)51 312-607 секретар

 • +387 (0)51 312-281 рачуноводство