Учлањење у библиотеку је обавезно за све студенте Факултета физичког васпитања и спорта, студенте осталих факултета и академија Универзитета у Бањој Луци, као и за све остале грађане Републике Српске (БиХ) и стране држављане. Учлањење за све чланове јебесплатно. Укупан број учлањених до 30.09.2015. је 1651.

 KAТAЛОГ МОНОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА

Овај каталог садржи цијели фонд монографских публикација (преко 3700 публикација) са свим доступним подацима: аутор или ауторима, наслов, поднаслов, издавач, издање, мјесто и година издања, топографска сигнатура, датум пријема и оквирна незванична процјена вриједности публикације, статус коришћења (дупликати – за позајмицу, уникати – у читаоници) и напомене.

 KATAЛОГ СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА

Овај каталог садржи цијели фонд серијских публикација (преко 1900 публикација) са свим доступним подацима: наслов, поднаслов, издавач, издање, мјесто и година издања, топографска сигнатура, датум пријема, веб странице и/или линкове, статус коришћења (дупликати-за позајмицу, уникати-у читаоници) и напомене.

Ови каталози садрже цијелокупни фонд одбрањених академских радова на нашем факултету, као и мањи дио поклоњених радова са других сродних факултета (спорта и физичког васпитања) из регије. Садрже информације: аутор, наслов, поднаслов, датум одбране и ментор.

 КАТАЛОГ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 КАТАЛОГ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 КАТАЛОГ ДИПЛОМСКИХ РАДОВА

Факултет физичког васпитања и спорта има редовно и богато издаваштво.

Истичу се :

Библиотека активно учествује у:

1. Савјетовању уредника, уређивачких и других одбора оба часописа,
2. Савјетовању аутора, истраживача и студената
3. Изради УДК
4. Изради ДОИ депосита
5. Прибављању Цобисс записа
6. Прибављању ЦИП-а и ИСБН-а, ИССН-а (принт, е-, ЦД-РоМ)
7. Сарадњи са цитатним и другим базама (потписани уговори са Цросс Реф –ом и ЕБСЦО –ом из 2009 –е и 2010, уплоад чланака на ДОАЈ и друге сличне базе)
8. Међубиблиотечка размјена публикација са универзитетима, билиотекама, компанијама и другим правним или физичким лицима
9. Пријем и достава обавезних примјерака (ауторских књига, часописа, магистарских теза, докторских дисертација и других публикација) одговарајућим институцијама у и ван земље
10. Прибављању литературе и сличних извора за ауторе/истраживаче и студенте

У наставку се налази каталог ауторских издања чији је издавач Факултет физичког васпитања и спорта (подаци депоновани и преузети са НУБ РС и Цобисс-а):

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство