• FFViS

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor saradnika u zvanje

Updated: Aug 20, 2020

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor saradnika u zvanje za užu naučnu oblast Kineziologija u sportu


Izvještaj Komisije saradnici
Download • 3.35MB

Izvještaj Komisije saradnici
.
Download • 3.35MB

152 views0 comments

Lokacija

 

Univerzitetski grad

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

Telefon

+387 51 312 280 dekanat

+387 51 312 611 centrala

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 2020