Izvještaj o ocjeni urađene magistarske teze kandidata Slaviše Lazute

Magistarska teza kandidata Slaviše Lazute pod nazivom "Efekti programa korektivnih vježbi na status stopala" i Izvještaj Komisije o ocjeni urađene magistarske teze nalaze se u Biblioteci Fakulteta.

Uvid u pomenutu magistarsku tezu i izvještaj može se izvršiti u periodu od 23.06.2020. godine do 23.07.2020. godine u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.


Izvjestaj Komisije
.pdf
Download PDF • 593KB


181 views

Lokacija

 

Univerzitetski grad

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

Telefon

+387 51 312 280 dekanat

+387 51 312 611 centrala

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 2020