• FFViS

Raspisan konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku

Raspisan je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u drugom upisnom roku.


U drugom upisnom roku na prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci, planiran je upis još 826 studenta.


Kako je predviđeno, na svih 17 članica Univerziteta planiran je upis 657 studenata, a čije školovanje se finansira iz budžeta. Ima mjesta i za 37 studenata u kategoriji samofinansiranje, dok se 36 studenta mogu upisati kao vanredni studenti. Konkursom je predviđeno i da se upiše 98 studenata u kategoriji stranih studenata.


Broj slobodnih mjesta za upis na prvi ciklus na organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci:


Akademija umjetnosti (51), Arhitetkonsko-građevinko-geodetski fakultet (43), Ekonomski fakultet (24), Elektrotehnički fakultet (29), Mašinski fakultet (55), Medicinski fakultet (47), Poljoprivredni fakultet (62), Pravni fakultet (44), Prirodno-matematički fakultet (127), Rudarski fakultet (24), Tehnološki fakultet (72), Fakultet bezbjedonosnih nauka (5), Fakultet političkih nauka (49), Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (18), Filozofski fakultet (64), Filološki fakultet (80), Šumarski fakultet (32).


Kalendar aktivnosti


Konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku objavljen je 19. avgusta 2020. godine na internet stranici Univerziteta u Banjoj Luci i u dnevnim novinama ,,Glas Srpske’’.


Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok na Univerzitetu u Banjoj Luci, počinje 31. avgusta 2020. godine, a završava 04. septembra 2020. godine.


Polaganje prijemnog ispita je 07. septembra 2020. godine i 08. septembra 2020. godine sa početkom u 9.00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je do 09. septembra 2020. godine do 14.00 časova. Upis primljenih kandidata počinje 14. septembra 2020. godine i traje do 18. septembra 2020. godine.


Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita traje od 07. do 11. septembra 2020. godine sa početkom u 9.00 časova.


Objavljivanje rezultata konkursa je 11. septembra 2020. godine do 16.00 časova, a konačne rang-liste biće objavljene do 14. septembra 2020. godine.


Upis primljenih kandidata počinje 15. septembra, a završava se 18. septembra 2020. godine.


Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita održaće se 07. septembra 2020. godine sa početkom u 7.00 časova.


Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u drugom upisnom roku

257 views0 comments

Lokacija

 

Univerzitetski grad

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

Telefon

+387 51 312 280 dekanat

+387 51 312 611 centrala

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 2020