Satnica prijemnog ispita

Srijeda, 01.07.2020. godine


STUDIJSKI PROGRAM: OPŠTI - NASTAVNIČKI


09:00 časova

1.dio prijemnog ispita

PISMENI DIO (Test opšte informisanosti iz oblasti sporta) - Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, učionica 1

Kandidati su obavezni da ponesu: ličnu kartu ili pasoš.


10:30 časova

2.dio prijemnog ispita

PRAKTIČNI DIO

• Polistrukturalni bazični poligon –Atletska sportska dvorana


11:30 časova

3. dio prijemnog ispita

PRAKTIČNI DIO

• Poligon sportskih igara- Univerzitetska sportska dvoranaSTUDIJSKI PROGRAM: SPORT


09:00 časova

1.dio prijemnog ispita

PISMENI DIO (Test opšte informisanosti iz oblasti sporta) Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, učionica 1

Kandidati su obavezni da ponesu: ličnu kartu ili pasoš.


10:30 časova

2.dio prijemnog ispita

PRAKTIČNI DIO

• Poligon određene grane sporta (Sportski treneri) - Univerzitetska sportska dvorana

• Specifičan poligon kondicije (Kondicioni treneri) –Atletska sportska dvorana


10:30 časova

2. dio prijemnog ispita

PISMENI DIO

Treneri sportske rekreacije – Test o rekreaciji - Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, učionica 3

Menadžeri – Pismeni rad na zadanu temu- Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, učionica 2
Kandidati oba studijska programa obavezni su doći sa sportskom opremom koju čine:

• Čiste patike

• Bijele čarape

• Sportski šorc

• Sportska ili atlet majica

• Umjesto šorca kandidati mogu nositi i biciklističke ili helanke


312 views

Lokacija

 

Univerzitetski grad

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

Telefon

+387 51 312 280 dekanat

+387 51 312 611 centrala

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 2020