• FFViS

Uputstvo za studente

Uputstvo za studente Univerziteta u vezi sa organizacijom ulaska i kretanja u objektima Univerziteta u Banjoj Luci u toku pandemije Covid-19


UPUTSTVO ZA STUDENTE UNIVERZITETA U VEZI
.
Download • 70KB

80 views0 comments

Lokacija

 

Univerzitetski grad

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

Telefon

+387 51 312 280 dekanat

+387 51 312 611 centrala

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 2020