Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање – кандидат др. Саша Јовановић

Страна 1 од 6

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство