Дана, 11.05.2018. године

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Магистарска теза Вање Сладојевића под називом ,,Акутни ефекти динамичког истезања надлактице и подлактице на успјешност извођења слободних бацања у кошарци“ и Извјештај Комисије о оцјени магистарске тезе налазе у Библиотеци Факултетa.

Увид у поменуту магистарску тезу и извјештај, може се извршити у периоду од 11.05.2018. до 11.06.2018. године, у времену од 8,00 до 16,00 часова

                                                                                                                                                                                                                                                                   Секретар
                                                                                                                                                                                                                                                 Јована Цвијић, дипл.правник

Завршни рад на другом циклусу студија кандидата Дарка Радосавца под називом ,,Концепт интегралног маркетинга у развоју спортског објекта“ и Извјештај Комисије о оцјени завршног рада налазе у Библиотеци Факултетa.
Увид у поменути завршни рада и извјештај, може се извршити у периоду од 12.03.2018. до 22.03..2018. године, у времену од 9,00 до 16,00 часова.

                                                                                                                                           СЕКРЕТАР
                                                                                                                                          Јована Цвијић, дипл.правник

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство