Извјештај комисије о оцјени урађеног мастер рада - кандидат Драшко Маџар

Штампа

Извјештај комисије о оцјени урађеног мастер рада - кандидат Драшко Маџар под насловом:"СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА СОЦИЈОМЕТРИЈСКИХ СТРУКТУРА
ЖЕНСКИХ ОДБОЈКАШКИХ ЕКИПА"
Извјештај комисије о оцјени урађеног мастер рада - кандидат Драшко Маџар