Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање – кандидат др. Саша Јовановић

Штампа

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање – кандидат др. Саша Јовановић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање – кандидат др. Саша ЈовановићУжа научна област/умјетничка област
Кинезиологија у спорту на наставним предметима Спортска гимнастика 1 и 2