Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника - кандидат Александар Пајкић

Штампа

За ужу научну област Теорија. методика и метедологија у физичком васпитању и спорту.