Извјештај о пријављеним кандидатима за избор наставника за ужу научну област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија - кандидат др. Горана Тешановић

Штампа

Извјештај о пријављеним кандидатима за избор наставника за ужу научну област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија - кандидат др. Горана ТешановићИзвјештај о пријављеним кандидатима за избор наставника за ужу научну област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија - кандидат др. Горана Тешановић