Одсјек спорта - наставни план и програм

 

I ЦИКЛУС: ДОДИПЛОМСКИ СТУДИЈ (The Degree of Bachelor)

ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА – СПОРТ

Наставни план прве године студија

Први семестар

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТА ЕЦТС ПРЕДЕМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Историја и теорија спорта 5 - - 75 - - 5,5 Обавезан
2. Антропомоторика 5 2 - 75 30 - 9,0 Обавезан
3. Психологија спорта 2 - - 30 - - 4,0 Обавезан
4. Функционална анатомија 2 1 - 30 15 - 7,0 Обавезан
5. Енглески језик 2 2 - 30 30 - 4,5 Обавезан
СУМАРНО 16 5 - 240 75 - 30,0
СЕДМИЧНИ ФОНД 21

ДРУГИ СЕМЕСТАР

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТА ЕЦТС ПРЕДЕМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Информатика 1 2 - 15 30 - 4,0 Обавезан
2. Биомеханика 5 2 - 75 30 - 9,5 Обавезан
3. Систематска кинезиологија 5 2 - 75 30 - 9,5 Обавезан
4. Физиологија спорта 2 - - 30 - - 3,5 Обавезан
5. Педагогија 2 - - 30 - - 3,5 Обавезан
СУМАРНО 15 6 - 225 90 - 30,0
СЕДМИЧНИ ФОНД 21

Студијска група СПОРТ

 Наставни план ДРУГЕ године студија

ТРЕЋИ семестар

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТА ЕЦТС ПРЕДЕМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Основе спортског тренинга 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
2. Спорт млађих узрасних категорија 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
3. Основе менаџмента са менаџментом у спорту 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
4. Елементарне игре 2 2 - 30 30 - 4,0 Обавезан
5. Физиологија спорта 3 1 - 45 15 - 5,0 Обавезан
6. Спортске игре 2 2 - 30 30 - 5,0 Обавезан
7.1.

Смучање

Кошарка

Фудбал

Одбојка

Рукомет

2 2 - 30 30 - 4,0 Изборни
СУМАРНО 15 10 - 225 150 - 30,0
СЕДМИЧНИ ФОНД 25
 1. Студент бира један од пет понуђених предмета

ЧЕТВРТИ семестар

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТА ЕЦТС ПРЕДЕМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Вјежбе обликовања 2 2 - 30 30 - 4,5 Обавезан
2. Kорективно вјежбање 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
3. Спорт за све 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
4. Базични спортови 2 3 - 30 45 - 5,5 Обавезан
5. Методика у спорту 2 - - 30 - - 3,0 Обавезан
6.

Спортска гимнастика

Атлетика

Борилачки спортови

Пливање

2 2 - 30 30 - 4,5 Изборни
7.

Аеробик

Плесови

Фитнес

2 2 - 30 30 - 4,5 Изборни
СУМАРНО 14 11 - 210 165 - 30,0
СЕДМИЧНИ ФОНД 25
 1. Студент бира један од четири понуђена предмета
 2. Студент бира један од три понуђена изборна предмета

Студијска група СПОРТ

Наставни план ТРЕЋЕ године студија – ДЕПАРТМАН СПОРТСКИ ТРЕНЕР

Пети семестар

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТА ЕЦТС ПРЕДЕМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Теорија и методика изабраног спорта 3 1 - 45 15 - 4,5 Обавезан
2. Планирање и програмирање тренинга у изабраном спорту 3 1 - 45 15 - 5,0 Обавезан
3. Дијагностика у спорту 3 1 - 45 15 - 5,0 Обавезан
4. Мјерење у изабраном спорту 2 2 - 30 30 - 4,5 Обавезан
5. Спортка медицина 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
6. Педагошка пракса 1 2 - 15 30 - 3,0 Обавезан
7.1.

Спортска етика

Спортске повреде и рехабилитација

Хигијена и стимулативна средства

1 - - 15 - - 2,0 Изборни
8.2.

Спорт лица са инвалидитетом

Спорт лица са посебним потребама

1 1 - 15 15 - 2,0 Изборни
СУМАРНО 16 9 - 240 135 30,0
СЕДМИЧНИ ФОНД 25
 1. Студент бира један од три понуђена изборна предмета
 2. Студент бира један од два изборна предмета

ШЕСТИ семестар

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТА ЕЦТС ПРЕДЕМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Техника и тактика изабраног спорта 3 2 - 45 30 - 6,0 Обавезан
2. Кондицијска припрема – спортска форма у изабраном спорту 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
3. Биомеханика изабраног спорта 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
4. Статистика у спорту 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
5. Примјена стратегијског и оперативног планирања у спорту 2 - - 30 - - 3,0 Обавезан
6. Дипломски рад 3 - - 45 - - 6,0 Обавезан
7.1.

Комуникологија

Право и спорт

Енглески језик

Информатика у спорту

Спортски објекти и реквизити

2 - - 30 - - 3,0 Изборни
СУМАРНО 16 5 - 240 75 -
СЕДМИЧНИ ФОНД 21
 1. Студент бира један од пет понуђених изборних предмета

Студијска група СПОРТ

Наставни план ТРЕЋЕ године студијаДЕПАРТМАН КОНДИЦИОНИ ТРЕНЕР

Пети семестар

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТА ЕЦТС ПРЕДЕМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Дијагностика у спорту 3 2 - 45 30 - 7,0 Обавезан
2. Планирање и програмирање тренинга 3 2 - 45 30 - 7,0 Обавезан
3. Мјерења у спорту 2 2 - 30 30 - 5,0 Обавезан
4. Спортска медицина 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
5. Педагошка пракса 1 2 - 15 30 - 3,0 Обавезан
6.1

Спортска етика

Спортске повреде и рехабилитација

Хигијена и стимулативна средства

1 - - 15 - - 2,0 Изборни
7.2

Спорт лица са инвалидитетом

Спорт лица са посебним потребама

1 1 - 15 15 - 2,0 Изборни
СУМАРНО 16 12 - 240 180 - 30,0
СЕДМИЧНИ ФОНД 26
 1. Студент бира један од три понуђена изборна предмета
 2. Студент бира један од два понуђена изборна предмета

ШЕСТИ семестар

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТА ЕЦТС ПРЕДЕМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Кондициона припрема у колективним спортовима 2 2 - 30 30 - 5,0 Обавезан
2. Кондициона припрема у индивидуалним спортовима 2 2 - 30 30 - 5,0 Обавезан
3. Кондициона припрема млађих узрасних категорија 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
4. Статистика у спорту 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
5. Примјена стратегијског и оперативног планирања у спорту 2 - - 30 - - 3,0 Обавезан
6. Дипломски рад 3 - - 45 - - 6,0 Обавезан
7.1.

Комуникологија

Право и спорт

Енглески језик

Информатика у спорту

Спортски објекти и реквизити

2 - - 30 - - 3,0 Изборни
СУМАРНО 15 6 - 225 60 -
СЕДМИЧНИ ФОНД 21

1.Студент бира један од понуђених изборних предмета

Студијска група СПОРТ

Наставни план ТРЕЋЕ године студијаДЕПАРТМАН ТРЕНЕР СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ

Пети семестар

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТА ЕЦТС ПРЕДЕМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Дијагностика и планирање у спортској рекерацији 3 1 - 45 15 - 4,5 Обавезан
2. Школска спортска рекреација 3 1 - 45 15 - 5,0 Обавезан
3. Рекреативни модели 3 1 - 45 15 - 5,0 Обавезан
4. Фитнес 2 2 - 30 30 - 4,5 Обавезан
5. Рекреација посебних група 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
6.1.

Спортска етика

Спортске повреде и рехабилитација

Хигијена и стимулативна средства

1 - - 15 - - 2,0 Изборни
7.2.

Спорт лица са инвалидитетом

Спорт лица са посебним потребама

1 1 - 15 15 - 2,0 Изборни
СУМАРНО 15 7 - 225 105 30,0
СЕДМИЧНИ ФОНД 22
 1. Студент бира један од три понуђена изборна предмета
 2. Студент бира један од два понуђена изборна предмета

ШЕСТИ семестар

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТА ЕЦТС ПРЕДЕМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Рекреација у туризму 3 2 45 30 6,0 Обавезан
2. Рекреација запослених 3 2 45 30 6,0 Обавезан
3. Рекреација особа треће доби 3 1 45 15 4,5 Обавезан
4. Аеробик 2 2 30 30 4,5 Обавезан
5. Дипломски рад 3 - - 45 - - 6,0 Обавезан
6.

Комуникологија

Право и спорт

Енглески језик

Информатика у спорту

Спортски објекти и реквизити

2 - - 30 - - 3,0 Изборни
СУМАРНО 16 7 - 240 105 -
СЕДМИЧНИ ФОНД 23

Студијска група СПОРТ

Наставни план ТРЕЋЕ године студијаДЕПАРТМАН СПОРТСКИ МЕНАЏЕР

Пети семестар

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТА ЕЦТС ПРЕДЕМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Менаџмент људских ресурса у спорту 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
2. Mенаџмент спортских организација 2 4 - 30 60 - 7,0 Обавезан
3. Mенаџмент спортских такмичења 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
4. Финансијски менаџемент 2 1 - 30 15 - 6,0 Обавезан
5. Маркетинг у спорту 2 1 - 30 15 - 6,0 Обавезан
6.1.

Квалитет у спорту

Пословно комуницирање у спорту

2 1 - 30 15 - 3,0 Изборни
12 9 - 180 135 30,0
21
 1. Студент бира један од два понуђена изборна предмета

ШЕСТИ семестар

БР НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ П В С СУМАРНО СУМ. ОПТЕР. РЕЗУЛТА ЕЦТС ПРЕДЕМЕТ
ПС ВС СС КОНТАКТ С. ОПТЕР.
1. Менаџмент спортских објеката и догађаја 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
2. ПР у спорту 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
3. Стратегијско и оперативно планирање у спорту 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
4. Лидерство у спорту 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
5. Систем организације модерног спорта 2 1 - 30 15 - 4,0 Обавезан
6. Дипломски рад 3 - - 45 - - 6,0 Изборни
7.1.

Право и спорт

Туризам и спорт

2 1 - 30 15 - 4,0 Изборни
СУМАРНО 15 6 - 225 90 -
СУМАРНО 15
 1. Студент бира један од два понуђена изборна предмета

Контакт информације


 • Универзитетски град
  Булевар војводе Петра Бојовића 1А
  78000 Бања Лука

 • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

 • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

 • +387 (0)51 312-607 секретар

 • +387 (0)51 312-281 рачуноводство