Маркетинг у спорту

Катедра за менџмент у спорту
Маркетинг у спорту - План и распоред предавања

Школска година Предмет Шифра предмета Студијски програм Циклус студија Година студија Семестар Број студената Број група за вјежбе
2018/2019. Маркетинг у спорту   Спорт Први Трећа I 20 1

План и распоред предавања

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Наставник
I П1 -        Увод у маркетинг Уторак 9.10.2018. 16.00-17.30 Економски факултет 2 Проф. др Перица Мацура
II П2 Маркетинг категоријални систем         2  
III П3 Маркетиншки концепт         2  
IV П4 Маркетиншки систем         2  
V П5 Маркетиншке функције         2  
VI П6 Маркетиншко окружење         2  
VII П7 Тржиште и тражња у спорту         2  
VIII П8 Купац и потрошач у спорту         2  
IX П9 Обиљежја производа у спорту         2  
X П10 Формирање цијене спортског производа         2  
XI П11 Канали продаје спортског производа         2  
XII П12 Промоција спортског производа         2  
XIII П13 Медији и маркетинг у спорту         2  
XIV П14 Односи с јавношћу и маркетинг у спорту         2  
XV П15 Управљање маркетингом у спорту         2  

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

ПЛАН И РАСПОРЕД ВЈЕЖБИ

Седмица Вјежба Тип вјежбе Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Сарадник
I В1   -        Дефинисаност маркетинга Уторак 09.10.2018. 17.30 – 18.15 Економски факултет 1 Проф. др Перица Мацура
II В2   -        Купац,потрошач, тржиште         1  
III В3   Друштвени (социјални) маркетинг         1  
IV В4   Интегрисани маркетинг         1  
V В5   Сатисфакција и лојалност         1  
VI В6   Маркетинг и спорт         1  
VII В7   Типови тражње и медији         1  
VIII В8   Поруке, апели, медији и спорт         1  
IX В9   Друштвена одговорност, медији и маркетинг у спорту         1  
X В10   Типови јавности и маркетинг у спорту         1  
XI В11   Менаџери за односе с јавношћу и маркетинг у спорту         1  
XII В12   Маркетинг у спорту и друштвене мреже         1  
XIII В13   Управљање маркетингом у спорту         1  
XIV В14   Кадрови и маркетинг у спорту         1  
XV В15   Будућност маркетинга у спорту         1  
                   

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба, Ч - Часова

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство