Менаџмент људских ресурса у спорту

Катедра за менаџмент у спорту
Менаџмент људских ресурса у спорту - План и распоред предавања

Школска година Предмет Шифра предмета Студијски програм Циклус студија Година студија Семестар Број студената Број група за вјежбе
2018/2019. Менаџмент људских ресурса у спорту   Спорт Први Трећа V   1

План и распоред предавања

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Наставник
I П1

-        Уводно предавање

-        (Циљ курса, презентација начина рада и начина евалуације рада студената)

Понедјељак 08.10.2018. 11:00 – 12:30 Економски факултет 2 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
II П2

Увод у менаџмент људских ресурса

(Развој дисциплине, циљеви, активности, утицаји на људске ресурсе)

Понедјељак 15.10.2018. 11:00 – 12:30 Економски факултет 2 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
III П3

Анализа посла

(Елементи и суштина анализе посла, значај, процес, резултати и методе анализе посла)

Понедјељак 22.10.2018. 11:00 – 12:30 Економски факултет 2 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
IV П4 Планирање људских ресурса (Процес планирања, предвиђање понуде и тражње за људским ресурсима) Понедјељак 29.10.2018. 11:00 – 12:30 Економски факултет 2 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
V П5

Регрутовање људских ресурса

(Значај, циљеви, процес и извори регрутовања)

Понедјељак 05.11.2018. 11:00 – 12:30 Економски факултет 2 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
VI П6

Селекција кандидата

(Значај, процес, методе и технике селекције)

Понедјељак 12.11.2018. 11:00 – 12:30 Економски факултет 2 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
VII П7 Први колоквијум Понедјељак 19.11.2018. 11:00 – 12:30 Економски факултет 2 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
VIII П8

Обука запослених

(Појам, циљеви и фазе обуке, процјена потреба за обуком)

Понедјељак 26.11.2018. 11:00 – 12:30 Економски факултет 2 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
IX П9

Управљање радном успјешношћу

(Појам, значај, циљеви, предмет оцјењивања, методе оцјењивања)

Понедјељак 03.12.2018. 11:00 – 12:30 Економски факултет 2 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
X П10

Управљање радном успјешношћу

(Грешке приликом оцјењивања, оцјењивачи, пружање повратне информације)

Понедјељак 10.12.2018. 11:00 – 12:30 Економски факултет 2 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
XI П11

Развој запослених

(Појам, значај и циљеви развоја запослених, приступи и методе)

Понедјељак 17.12.2018. 11:00 – 12:30 Економски факултет 2 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
XII П12

Мотивација и компензације запослених

(Мотивација запослених, компоненете компензација, политика система награђивања)

Понедјељак 24.12.2018. 11:00 – 12:30 Економски факултет 2 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
XIII П13

Бенефиције

(Појам, значај и врсте бенефиција)

Понедјељак 31.12.2018. 11:00 – 12:30 Економски факултет 2 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
XIV П14

Здравље и безбједност запослених

(Значај, улога, заштита здравља, безбједност запослених)

Понедјељак 14.01.2019. 11:00 – 12:30 Економски факултет 2 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
XV П15 Други колоквијум Понедјељак 21.01.2018. 11:00 – 12:30 Економски факултет 2 Доц. др Бранка Золак Пољашевић

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

План и распоред вјежби

Седмица Вјежба Тип вјежбе Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Сарадник
I В1 ТВ

-        Уводне вјежбе

-        (Циљ вјежби и презентација начина рада)

Понедјељак 08.10.2018. 12:30 – 13:15 Економски факултет 1 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
II В2 ТВ

Увод у менаџмент људских ресурса

(Специфичности менаџмента људских ресурса у спортским организацијама)

Понедјељак 15.10.2018. 12:30 – 13:15 Економски факултет 1 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
III В3 ТВ/ПВ

Анализа посла

(Креирање описа и спецификације посла)

Понедјељак 22.10.2018. 12:30 – 13:15 Економски факултет 1 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
IV В4 ТВ/ПВ

Планирање људских ресурса

(Методе планирања, практична примјена нормативне методе)

Понедјељак 29.10.2018. 12:30 – 13:15 Економски факултет 1 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
V В5 ТВ/ПВ

Регрутовање људских ресурса

(Креирање огласа за упражњено радно мјесто)

Понедјељак 05.11.2018. 12:30 – 13:15 Економски факултет 1 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
VI В6 ТВ/ПВ

Селекција кандидата

(Симулација интервјуа)

Понедјељак 12.11.2018. 12:30 – 13:15 Економски факултет 1 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
VII В7 ТВ Први колоквијум Понедјељак 19.11.2018. 12:30 – 13:15 Економски факултет 1 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
VIII В8 ТВ

Обука запослених

(Методе обуке)

Понедјељак 26.11.2018. 12:30 – 13:15 Економски факултет 1 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
IX В9 ТВ/ПВ

Управљање радном успјешношћу

(Креирање љествица за процјену радне успјешности запослених)

Понедјељак 03.12.2018. 12:30 – 13:15 Економски факултет 1 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
X В10 ТВ/ПВ

Управљање радном успјешношћу

(Симулација процеса поврата информација о радној успјешности)

Понедјељак 10.12.2018. 12:30 – 13:15 Економски факултет 1 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
XI В11 ПВ

Развој запослених

(Посебна питања у развоју запослених)

Понедјељак 17.12.2018. 12:30 – 13:15 Економски факултет 1 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
XII В12 ПВ

Мотивација и компензације запослених

(Систем стимулативног награђивања запослених)

Понедјељак 24.12.2018. 12:30 – 13:15 Економски факултет 1 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
XIII В13 ПВ

Бенефиције

(Флексибилни програми бенефиција)

Понедјељак 31.12.2018. 12:30 – 13:15 Економски факултет 1 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
XIV В14 ПВ

Здравље и безбједност запослених

(Посебна питања у области здравља и безбједности запослених: стрес, мобинг)

Понедјељак 14.01.2019. 12:30 – 13:15 Економски факултет 1 Доц. др Бранка Золак Пољашевић
XV В15 ПВ Други колоквијум Понедјељак 21.01.2018. 12:30 – 13:15 Економски факултет 1 Доц. др Бранка Золак Пољашевић

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба, Ч - Часова

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство