Рекреација посебних група

Катедра за кинезиолошку рекреацију
Рекреација посебних група - План и распоред предавања

 
Школска година Предмет Шифра предмета Студијски програм Циклус студија Година студија Семестар Број студената Број група за вјежбе
2018/2019. Рекреација посебних група 1СТСРРПГ Спорт Први трећа 5 20 1

План и распоред предавања

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Наставник
I П1

Особе са инвалидношћу – дефиниције.

Сриједа 10.10.2018 13:00-14:30 Учионица   6 2 Др Саша Јовановић
II П2

Историјски осврт развоја спорта за особе с инвалидношћу.

Сриједа 17.10.2018 13:00-14:30 Учионица   6 2 Др Саша Јовановић
III П3

Утицај програмираног физ. вј. на неке спорт-физ. каракт. особа с инвалидношћу.

Сриједа 24.10.2018 13:00-14:30 Учионица   6 2 Др Саша Јовановић
IV П4

Утицај физ. вјежбања на психички статус особа с инвалидношћу.

Сриједа 31.10.2018 13:00-14:30 Учионица   6 2 Др Саша Јовановић
V П5

Развој фитнеса у особа с инвалидношћу.

Сриједа 7.11.2018 13:00-14:30 Учионица   6 2 Др Саша Јовановић
VI П6

Приједлог мјера за укључивање рекр. у свакодневни живот особа с инвалидношћу.

Сриједа 14.11.2018 13:00-14:30 Учионица   6 2 Др Саша Јовановић
VII П7 Колоквијум 1 Сриједа 21.11.2018 13:00-14:30 Учионица   6 2 Др Саша Јовановић
VIII П8

Особе са менталном ретардацијом – дефиниције.

Сриједа 28.11.2018 13:00-14:30 Учионица   6 2 Др Саша Јовановић
IX П9

Класификације ментално ретардираних особа.

Сриједа 5.12.2018 13:00-14:30 Учионица   6 2 Др Саша Јовановић
X П10

Моторичке сопособности ментално ретардираних особа.

Сриједа 12.12.2018 13:00-14:30 Учионица   6 2 Др Саша Јовановић
XI П11

Морфолошке карактеристике ментално ретардираних особа.

Сриједа 19.12.2018 13:00-14:30 Учионица   6 2 Др Саша Јовановић
XII П12

Проблем гојазности.  

Сриједа 26.12.2018 13:00-14:30 Учионица   6 2 Др Саша Јовановић
XIII П13

Аеробне способности ментално ретардираних особа.

Сриједа 16.1.2019 13:00-14:30 Учионица   6 2 Др Саша Јовановић
XIV П14

Утицај физичког вјежбања на биопсихосоцијални статус ментално ретрд. особа.

Сриједа 23.1.2019 13:00-14:30 Учионица   6 2 Др Саша Јовановић
XV П15 Колоквијум 2 Сриједа 30.1.2019 13:00-14:30 Учионица   6 2 Др Саша Јовановић

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

План и распоред вјежби

Седмица Вјежба Тип вјежбе Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Сарадник
I В1 ТВ Упознавање са планом и програмом рада Сриједа 03.10.2018. 10:00 – 10:45 Сала 25 1 Доц. др Жељко Вукић
II В2 ТВ Програмирано физ. вј. моторичких способности особа с инвалидношћу. Сриједа 10.10.2018. 10:00 – 10:45 Сала 25 1 Доц. др Жељко Вукић
III В3 ТВ Програмирано физ. вј. моторичких способности особа с инвалидношћу. Сриједа 17.10.2018. 10:00 – 10:45 Сала 25 1 Доц. др Жељко Вукић
IV В4 ТВ Разматрање утицаја физ. вјежбања на психички статус особа с инвалидношћу. Сриједа 24.10.2018. 10:00 – 10:45 Сала 25 1 Доц. др Жељко Вукић
V В5 ТВ Демонстрација и примјена фитнеса у особа с инвалидношћу. Сриједа 31.10.2018. 10:00 – 10:45 Сала 25 1 Доц. др Жељко Вукић
VI В6 ТВ Приједлог мјера за укључивање рекр. у свакодневни живот особа с инвалидношћу. Сриједа 07.11.2018. 10:00 – 10:45 Сала 25 1 Доц. др Жељко Вукић
VII В7 ТВ Колоквијум 1 Сриједа 14.11.2018. 10:00 – 10:45 Сала 25 1 Доц. др Жељко Вукић
VIII В8 и В9 ПВ Активности на отвореном Сриједа 21.11.2018. 18:00 – 19:30   2 Доц. др Жељко Вукић
IX В10 и В11 ТВ

Посматрање тренинга

Сриједа 28.11.2018. 18:00 – 19:30 Спортски клуб 2 Доц. др Жељко Вукић
X В12 и В13 ТВ Посматрање тренинга Сриједа 05.12.2018. 18:00 – 19:30 Спортски клуб 2 Доц. др Жељко Вукић
XI В14 и В15 ТВ Посматрање тренинга Сриједа 12.12.2018. 18:00 – 19:30 Спортски клуб 2 Доц. др Жељко Вукић

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба, Ч - Часова

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство