Школска спортска рекреација

Катедра за кинезиолошку рекреацију
Школска спортска рекреација - План и распоред предавања

Школска година Предмет Шифра предмета Студијски програм Циклус студија Година студија Семестар Број студената Број група за вјежбе
2018/2019. Школска спортска рекреација 1СТСРШСР Спорт Први Трећа 5 2 1

План и распоред предавања

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Наставник
I П1 Упознавање са предметом и обавезама студената Сриједа 10.10.2018. 10:15 – 12:30 Слободна учионица 3

Доц.др Горана Тешановић

Доц.др. Николина Гердијан

II П2 Појмовно одређење спортске рекреације Сриједа 17.10.2018. 10:15 – 12:30 Слободна учионица 3

Доц.др Горана Тешановић

Доц.др. Николина Гердијан

III П3 Школска спортска рекреација: предмет, циљ и задаци Сриједа 24.10.2018. 10:15 – 12:30 Слободна учионица 3

Доц.др Горана Тешановић

Доц.др. Николина Гердијан

IV П4 Школска спортса рекреација у систему кинезиолошких наука Сриједа 31.10.2018. 10:15 – 12:30 Слободна учионица 3

Доц.др Горана Тешановић

Доц.др. Николина Гердијан

V П5 Спортска рекреација као наставни предмет Сриједа 07.11.2018. 10:15 – 12:30 Слободна учионица 3

Доц.др Горана Тешановић

Доц.др. Николина Гердијан

VI П6 Мјесто и улога спортске рекреације у структури друштвених и привредних дјелатности Сриједа 14.11.2018. 10:15 – 12:30 Слободна учионица 3

Доц.др Горана Тешановић

Доц.др. Николина Гердијан

VII П7 Систем појмова у теорији спортске рекреације Сриједа 21.11.2018. 10:15 – 12:30 Слободна учионица 3

Доц.др Горана Тешановић

Доц.др. Николина Гердијан

VIII П8 Први колоквијум Сриједа 28.11.2018. 10:15 – 12:30 Слободна учионица 3

Доц.др Горана Тешановић

Доц.др. Николина Гердијан

IX П9 Научно теоријске основе школске спортске рекреације Сриједа 05.12.2018. 10:15 – 12:30 Слободна учионица 3

Доц.др Горана Тешановић

Доц.др. Николина Гердијан

X П10 Биолошко медицинске основе школске спортске рекреације Сриједа 12.12.2018. 10:15 – 12:30 Слободна учионица 3

Доц.др Горана Тешановић

Доц.др. Николина Гердијан

XI П11 Социјално-психолошке основе школске спортске рекреације Сриједа 19.12.2018. 10:15 – 12:30 Слободна учионица 3

Доц.др Горана Тешановић

Доц.др. Николина Гердијан

XII П12 Функције школске школске спортске рекреације Сриједа 26.12.2018. 10:15 – 12:30 Слободна учионица 3

Доц.др Горана Тешановић

Доц.др. Николина Гердијан

XIII П13 Програми школске спортске рекреације Сриједа 09.01.2018. 10:15 – 12:30 Слободна учионица 3

Доц.др Горана Тешановић

Доц.др. Николина Гердијан

XIV П14 Систематизација програма школске спортске рекреације Сриједа 16.01.2019. 10:15 – 12:30 Слободна учионица 3

Доц.др Горана Тешановић

Доц.др. Николина Гердијан

XV П15 Други колоквијум Сриједа 23.01.2019. 10:15 – 12:30 Слободна учионица 3

Доц.др Горана Тешановић

Доц.др. Николина Гердијан

План и распоред вјежби

Седмица Вјежба Тип вјежбе Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Сарадник
I В1 ТВ 1 Доц.др Жељко Вукић
II В2 ТВ   1 Доц.др Жељко Вукић
III В3 ТВ   1 Доц.др Жељко Вукић
IV В4 ТВ   1 Доц.др Жељко Вукић
V В5 ТВ   1 Доц.др Жељко Вукић
VI В6 ТВ   1 Доц.др Жељко Вукић
VII В7 ТВ   1 Доц.др Жељко Вукић
VIII В8 ТВ   1 Доц.др Жељко Вукић
IX В9 ПВ   1 Доц.др Жељко Вукић
X В10 ПВ   1 Доц.др Жељко Вукић
XI В11 ПВ   1 Доц.др Жељко Вукић
XII В12 ПВ   1 Доц.др Жељко Вукић
XIII В13 ПВ   1 Доц.др Жељко Вукић
XIV В14 ПВ   1 Доц.др Жељко Вукић
XV В15 ПВ   1 Доц.др Жељко Вукић

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба, Ч - Часова

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство