Спорт млађих узрасних категорија

Катедра за базичне моторичке активности
Спорт млађих узрасних категорија

Школска година Предмет Шифра предмета Студијски програм Циклус студија Година студија Семестар Број студената Број група за вјежбе
2018/2019. Спорт млађих узрасних категорија   СПОРТ Први Друга 3. 20 1

План и распоред предавања

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Наставник
I П1 -        Увод у наставни предмет; предиспитне и испитне обавезе; Садржај предмета; Литература; Основни појмови у тренажној технологији ПЕТАК 12.10.2018. 9:30 – 11:00 Учионица број 1 2 Проф. др Снежана В. Бијелић
II П2 Функционалне карактеристике развојних периода; Биолошка, хронолошка и спортска доб ПЕТАК 19.10.2018. 9:30 – 11:00 Учионица број 1 2 Проф. др Снежана В. Бијелић
III П3 Моторичке способности и сензибилне фазе у развијању моторичких способности ПЕТАК 26.10.2018. 9:30 – 11:00 Учионица број 1 2 Проф. др Снежана В. Бијелић
IV П4 Развијање моторичких способности код дјеце различитих узраста ПЕТАК 02.11.2018. 9:30 – 11:00 Учионица број 1 2 Проф. др Снежана В. Бијелић
V П5 Селекција у спорту. Таленат-предиспозиција и рад ПЕТАК 09.11.2018. 9:30 – 11:00 Учионица број 1 2 Проф. др Снежана В. Бијелић
VI П6 Једначина спецификације успјеха у спорту ПЕТАК 16.11.2018. 9:30 – 11:00 Учионица број 1 2 Проф. др Снежана В. Бијелић
VII П7 КОЛОКВИЈУМ 1 ПЕТАК 23.11.2018. 9:30 – 11:00 Учионица број 1 2 Проф. др Снежана В. Бијелић
VIII П8 Спортски тренинг дјеце и омладине ПЕТАК 30.11.2018. 9:30 – 11:00 Учионица број 1 2 Проф. др Снежана В. Бијелић
IX П9 Вишегодишња припрема и дугорочно планирање у спортском тренингу ПЕТАК 07.12.2018. 9:30 – 11:00 Учионица број 1 2 Проф. др Снежана В. Бијелић
X П10 Принципи на којима се планира дугорочни тренажни процес код дјеце ПЕТАК 14.12.2018. 9:30 – 11:00 Учионица број 1 2 Проф. др Снежана В. Бијелић
XI П11 Техничка и тактичка припрема дјеце и младих спортиста ПЕТАК 21.12.2018. 9:30 – 11:00 Учионица број 1 2 Проф. др Снежана В. Бијелић
XII П12 Предности и недостатци вишестраног развоја и ране специјализације ПЕТАК 28.12.2018. 9:30 – 11:00 Учионица број 1 2 Проф. др Снежана В. Бијелић
XIII П13 Хигијена у спорту; Средства опоравка дјеце и младих ПЕТАК 04.01.2019. 9:30 – 11:00 Учионица број 1 2 Проф. др Снежана В. Бијелић
XIV П14 Школски спорт код нас и у Свијету ПЕТАК 11.01.2018. 9:30 – 11:00 Учионица број 1 2 Проф. др Снежана В. Бијелић
XV П15 КОЛОКВИЈУМ 2 ПЕТАК 18.01.2019. 9:30 – 11:00 Учионица број 1 2 Проф. др Снежана В. Бијелић

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство