Психологија спорта

Катедра за спорт
Психологија спорта - План и распоред предавања

Школска

година

Предмет

Шифра

предмета

Студијски програм

Циклус

студија

Година

студија

Семестар

Број

студената

Број група

за вјежбе

2018/2019. Психологија спорта Спорт Први Прва I 13 0

План и распоред предавања

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме

Мјесто

одржавања

Ч Наставник
I П1 Увод Уторак 09.10.2018. 13:45 - 15:15 Сала 2 2

Проф. др Сања Радетић

Ловрић

II

П2

Психолошке основе

спортско-рекреативних

активности

Уторак

16.10.2018.

13:45 - 15:15

Сала 2

2

Проф. др Сања Радетић

Ловрић

III П3

Особине личности и

спортска успјешност

Уторак 23.10.2018. 13:45 - 15:15 Сала 2 2

Проф. др Сања Радетић

Ловрић

IV П4

Психолошки профил

личности спортиста

Уторак 30.10.2018. 13:45 - 15:15 Сала 2 2

Проф. др Сања Радетић

Ловрић

V П5

Процеси памћења, учење и

спортска успјешност

Уторак 06.11.2018. 13:45 - 15:15 Сала 2 2

Проф. др Сања Радетић

Ловрић

VI П6

Мотивација и спортска

успјешност

Уторак 13.11.2018. 13:45 - 15:15 Сала 2 2

Проф. др Сања Радетић

Ловрић

VII П7

Карактеристична

емоционална стања у спорту

Уторак 20.11.2018. 13:45 - 15:15 Сала 2 2

Проф. др Сања Радетић

Ловрић

VIII П8

Психофизичка оптерећења и

спортска успјешност

Уторак 27.11.2018. 13:45 - 15:15 Сала 2 2

Проф. др Сања Радетић

Ловрић

IX П9

Значај психосоцијалне климе

у екипним спортовима и

оствареност спортских

резултата

Уторак 04.12.2018. 13:45 - 15:15 Сала 2 2

Проф. др Сања Радетић

Ловрић

X П10 Модели навијања у спорту Уторак 11.12.2018. 13:45 - 15:15 Сала 2 2

Проф. др Сања Радетић

Ловрић

XI П11

Психолошка припрема

спортиста

Уторак 18.12.2018. 13:45 - 15:15 Сала 2 2

Проф. др Сања Радетић

Ловрић

XII П12

Стрес у спортским

такмичењима и начини

њиховог превазилажења

Уторак 25.12.2018. 13:45 - 15:15 Сала 2 2

Проф. др Сања Радетић

Ловрић

XIII

П13

Ментални тренинг

Уторак

01.01.2019.

13:45 - 15:15

Сала 2

2

Проф. др Сања Радетић

Ловрић

Напомена: Биће

организована

надокнада због

празника

XIV

П14

Примјењена социјална

психологија у спорту -

индивидуални спортови

Уторак

08.01.2019.

13:45 - 15:15

Сала 2

2

Проф. др Сања Радетић

Ловрић

Напомена: Биће

организована

надокнада због

празника

XV П15

Примјењена социјална

психологија у спорту -

тимски спортови

Уторак 15.01.2019. 13:45 - 15:15 Сала 2 2

Проф. др Сања Радетић

Ловрић

П1, П2,..... , П15 - Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч – Часова

План и распоред вјежби

Седмица Вјежба

Тип

вјежбе

Тематска јединица Дан Датум Вријеме

Мјесто

одржавања

Ч Сарадник
I В1 ТВ
II В2 ТВ
III В3 ТВ
IV В4 ТВ
V В5 ТВ
VI В6 ТВ
VII В7 ТВ
VIII В8 ТВ
IX В9 ПВ
X В10 ПВ
XI В11 ПВ
XII В12 ПВ
XIII В13 ПВ
XIV В14 ПВ
XV В15 ПВ

В1, В2,  , В15 - Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ - Теоријска вјежба, ПВ - Практична вјежба, Ч - Часова

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство