Мјерење у фудбалу

Катедра за колективне спортове
Мјерење у фудбалу
Мјерење у фудбалу - План и распоред предавања

Школска година Предмет Шифра предмета Студијски програм Циклус студија Година студија Семестар Број студената Број група за вјежбе
2018/2019. Мјерење у фудбалу   Спорт Први Трећа 5.   1

План и распоред предавања

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Наставник
I П1 Антропометријске карактеристике фудбалера Петак 12.10.2018. 12.00-13.30 Учионица 3 2 Проф.др Топлица Стојановић
II П2 Тестови за мерење антропометријских карактеристика фудбалера Петак 19.10.2018. 12.00-13.30 Учионица 3 2 Проф.др Топлица Стојановић
III П3 Моторичке способности фудбалера Петак 26.10.2018. 12.00-13.30 Учионица 3 2 Проф.др Топлица Стојановић
IV П4 Тестови за мерење снаге фудбалера Петак 02.11.2018. 12.00-13.30 Учионица 3 2 Проф.др Топлица Стојановић
V П5 Тестови за мерење брзине фудбалера Петак 09.11.2018. 12.00-13.30 Учионица 3 2 Проф.др Топлица Стојановић
VI П6 Тестови за мерење флексибилности и координације фудбалера Петак 16.11.2018. 12.00-13.30 Учионица 3 2 Проф.др Топлица Стојановић
VII П7 Колоквијум 1 Петак 23.11.2018. 12.00-13.30 Учионица 3 2 Проф.др Топлица Стојановић
VIII П8 Функционалне способности фудбалера Петак 30.11.2018. 12.00-13.30 Учионица 3 2 Проф.др Топлица Стојановић
IX П9 Тестови за мерење аеробне издржљивости фудбалера Петак 07.12.2018. 12.00-13.30 Учионица 3 2 Проф.др Топлица Стојановић
X П10 Тестови за мерење анаеробне издржљивости фудбалера Петак 14.12.2018. 12.00-13.30 Учионица 3 2 Проф.др Топлица Стојановић
XI П11 Психолошки тестови фудбалера Петак 21.12.2018. 12.00-13.30 Учионица 3 2 Проф.др Топлица Стојановић
XII П12 Социометријски тестови фудбалера Петак 28.12.2018. 12.00-13.30 Учионица 3 2 Проф.др Топлица Стојановић
XIII П13 Тестови за процену фудбалских техника Петак 04.01.2019. 12.00-13.30 Учионица 3 2 Проф.др Топлица Стојановић
XIV П14 Тестови за процену тактике фудбалера Петак 11.01.2019. 12.00-13.30 Учионица 3 2 Проф.др Топлица Стојановић
XV П15 Колоквијум 2 Петак 18.01.2019 12.00-13.30 Учионица 3 2 Проф.др Топлица Стојановић

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

План и распоред вјежби

Седмица Вјежба Тип вјежбе Тематска јединица      Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Сарадник
I В1 ПВ Антропометријске карактеристике фудбалера Петак 12.10.2018. 13.30 – 15.00 Велика дворана 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
II В2 ПВ Тестови за мерење антропометријских карактеристика фудбалера Петак 19.10.2018. 13.30 – 15.00 Велика дворана 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
III В3 ПВ Моторичке способности фудбалера Петак 26.10.2018. 13.30 – 15.00 Велика дворана 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
IV В4 ПВ Тестови за мерење снаге фудбалера Петак 02.11.2018. 13.30 – 15.00 Велика дворана 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
V В5 ПВ Тестови за мерење брзине фудбалера Петак 09.11.2018. 13.30 – 15.00 Велика дворана 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
VI В6 ПВ Тестови за мерење флексибилности и координације фудбалера Петак 16.11.2018. 13.30 – 15.00 Велика дворана 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
VII В7 ПВ Колоквијум 1 Петак 23.11.2018. 13.30 – 15.00 Велика дворана 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
VIII В8 ПВ Функционалне способности фудбалера Петак 30.11.2018. 13.30 – 15.00 Велика дворана 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
IX В9 ПВ Тестови за мерење аеробне издржљивости фудбалера Петак 07.12.2018. 13.30 – 15.00 Велика дворана 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
X В10 ПВ Тестови за мерење анаеробне издржљивости фудбалера Петак 14.12.2018. 13.30 – 15.00 Велика дворана 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XI В11 ПВ Психолошки тестови фудбалера Петак 21.12.2018. 13.30 – 15.00 Велика дворана 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XII В12 ПВ Социометријски тестови фудбалера Петак 28.12.2018. 13.30 – 15.00 Велика дворана 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XIII В13 ПВ Тестови за процену фудбалских техника Петак 04.01.2019. 13.30 – 15.00 Велика дворана 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XIV В14 ПВ Тестови за процену тактике фудбалера Петак 11.01.2019. 13.30 – 15.00 Велика дворана 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XV В15 ПВ Колоквијум 2 Петак 18.01.2019 13.30 – 15.00 Велика дворана 2 Мр. Саша Марковић, виши асистент

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба, Ч - Часова

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство