Дијагностика у фудбалу

Катедра за колективне спортове
 Дијагностика у фудбалуДијагностика у фудбалу - План и распоред предавања

Школска година Предмет Шифра предмета Студијски програм Циклус студија Година студија Семестар Број студената Број група за вјежбе
2018/2019. Дијагностика у фудбалу   Спорт Први Трећа 5.   1

План и распоред предавања

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Наставник
I П1 -        Уводно предавање Понедељак 08.10.2018. 09.45-12.00 Учионица 3 3 Проф.др Топлица Стојановић
II П2 Скрининг прије тестирања Понедељак 15.10.2018. 09.45-12.00 Учионица 3 3 Проф.др Топлица Стојановић
III П3 Тестирање флексибилности Понедељак 22.10.2018. 09.45-12.00 Учионица 3 3 Проф.др Топлица Стојановић
IV П4 Одређивање 1 RM Понедељак 29.10.2018. 09.45-12.00 Учионица 3 3 Проф.др Топлица Стојановић
V П5 Одређивање кисеоничког дефицита Понедељак 05.11.2018. 09.45-12.00 Учионица 3 3 Проф.др Топлица Стојановић
VI П6 Субмаксимална тестирања Понедељак 12.11.2018. 09.45-12.00 Учионица 3 3 Проф.др Топлица Стојановић
VII П7 Теренска тестирања аеробног капацитета Понедељак 19.11.2018. 09.45-12.00 Учионица 3 3 Проф.др Топлица Стојановић
VIII П8 Тестирање високоинтензивних активности Понедељак 26.11.2018. 09.45-12.00 Учионица 3 3

Проф.др Топлица Стојановић

IX П9 Мјерење максималне потрошње кисеоника Понедељак 03.12.2018. 09.45-12.00 Учионица 3 3 Проф.др Топлица Стојановић
X П10 Колоквијум 1 Понедељак 10.12.2018. 09.45-12.00 Учионица 3 3 Проф.др Топлица Стојановић
XI П11 Процјена лактатног прага Понедељак 17.12.2018. 09.45-12.00 Учионица 3 3 Проф.др Топлица Стојановић
XII П12 Мјерење мишићно-скелетних   перформанси Понедељак 24.12.2018. 09.45-12.00 Учионица 3 3 Проф.др Топлица Стојановић
XIII П13 Мјерење анаеробног фитнеса Понедељак 31.12.2018. 09.45-12.00 Учионица 3 3 Проф.др Топлица Стојановић
XIV П14 Процјена тјелесне композиције Понедељак 14.01.2019. 09.45-12.00 Учионица 3 3 Проф.др Топлица Стојановић
XV П15 Колоквијум 2 Понедељак 21.01.2019 09.45-12.00 Учионица 3 3 Проф.др Топлица Стојановић

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

План и распоред вјежби

Седмица Вјежба Тип вјежбе Тематска јединица      Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Сарадник
I В1 ПВ Уводно предавање        Уторак 9.10.2018    8.15 – 9.00 Велика дворана 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
II В2 ПВ Скрининг прије тестирања     Уторак 16.10.2018 8.15 – 9.00 Велика дворана 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
III В3 ПВ Тестирање флексибилности     Уторак 23.10.2018 8.15 – 9.00 Велика дворана 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
IV В4 ПВ Одређивање 1 RM     Уторак 30.10.2018 8.15 – 9.00 Велика дворана 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
V В5 ПВ Одређивање кисеоничког дефицита     Уторак 6.11.2018 8.15 – 9.00 Велика дворана 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
VI В6 ПВ Субмаксимална тестирања     Уторак 13.11.2018 8.15 – 9.00 Велика дворана 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
VII В7 ПВ Теренска тестирања аеробног капацитета     Уторак 20.11.2018 8.15 – 9.00 Велика дворана 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
VIII В8 ПВ Тестирање високоинтензивних активности     Уторак 27.11.2018 8.15 – 9.00 Велика дворана 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
IX В9 ПВ Мјерење максималне потрошње кисеоника     Уторак 4.12.2018 8.15 – 9.00 Велика дворана 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
X В10 ПВ Колоквијум 1     Уторак 11.12.2018 8.15 – 9.00 Велика дворана 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XI В11 ПВ Процјена лактатног прага     Уторак 18.12.2018 8.15 – 9.00 Велика дворана 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XII В12 ПВ Мјерење мишићно-скелетних перформанси     Уторак 25.12.2018 8.15 – 9.00 Велика дворана 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XIII В13 ПВ Мјерење анаеробног фитнеса     Уторак 1.1.2019 8.15 – 9.00 Велика дворана 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XIV В14 ПВ Процјена тјелесне композиције     Уторак 8.1.2019 8.15 – 9.00 Велика дворана 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент
XV В15 ПВ Колоквијум 2     Уторак 15.1.2019 8.15 – 9.00 Велика дворана 1 Мр. Саша Марковић, виши асистент

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба, Ч - Часова

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство